ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Οικονομικών Φορέων Dotsoft – Media Suite με τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΕΑΑ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος προειδοποίησης (desktop/web portal), Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητά, Εγκατάσταση servers/cluster και Υποστήριξη υπολογιστικού κέντρου, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ “DISARM-Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ» (Κωδικός: 2232) του Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020”.
Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα σε περιβάλλον iOS και Android σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγάρικα και Αγγλικά). 
Η εφαρμογή θα επιτρέπει στο χρήστη:

α) να αναφέρει δασική πυρκαγιά, με τη θέση να δίνεται είτε αυτόματα μέσω του γεωεντοπισμού της κινητής συσκευής, είτε μέσω καταχώρησης στίγματος και

β) θα έχει επισκόπηση όλων των αναφορών σε χάρτη, με δυνατότητα μεγέθυνσης, αλλά και χρονικής επιλογής μέσω απλών εργαλείων ενεργοποιούμενων με την αφή.

Κοινοποίηση άρθρου