Ταυτότητα μετοχής

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 3.120.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: € 312.000,00
Αριθμός Μετοχών: 3.120.000
Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 0,10
Τύπος Μετοχών: Κοινές Ονομαστικές
Κατηγορία: Εναλλακτική Αγορά
Κλάδος: Τεχνολογία / Λογισμικό
 
Κωδικός Μετοχής:
- DOTSOFT(ΝΤΟΤΣΟΦΤ)
- ISIN: GRS531003002
- LEI: 9845001C3N4C36B25X63
 

Οργανόγραμμα και Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2 ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4 ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5 ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Σταύρος Κατσαρίδης ( [email protected] )