ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ DOTSOFT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με το Κέντρο Περιβάλλοντος Πτολεμαίδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER».

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίησης Παραδοτέων:

- Διαχείριση έργου και συντονισμός εταίρων,

- Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και Δράσεις Διάχυσης της πληροφορίας του έργου,

- Δίκτυα και Δημιουργία βάσεων χαρτογραφικών δεδομένων GIS.

 

Γενικός στόχος του έργου SAVE-WATER είναι η βελτίωση και η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εφαρμογών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του έργου.

 

Το έργο «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg – IPA CBC «Greece-Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

Share this post