Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μαζί με συνοδευτική επιστολή μέσα από την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεσμεύεται στην ισότητα ευκαιριών απασχόλησης και δεν πραγματοποιεί διακρίσεις που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια ή σε άλλου είδους προσανατολισμό.