Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του επιπέδου πληρότητας ενός κάδου.

Η DOTSOFT Α.Ε. έχει αναπτύξει την υπηρεσία EasyBin (www.easybin.gr) προσφέροντας στους Δήμους μία πλατφόρμα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας των κάδων τους, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην μείωση του κόστους αποκομιδής (για μακρινές περιοχές) αλλά και βελτιώνοντας την εικόνα της πόλης από τους γεμάτους κάδους.