Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

11 Sep

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Κέας  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.

 

Περισσότερα
04 Sep

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Ε.

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ,Ν.Π.Ι.Δ. με διακριτικό τίτλο «Πελοπόννησος Α.Ε.»  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Διαχείριση Δεδομένων» και ειδικότερα στην Υποδράση 5.1: «Δημιουργία Λειτουργικής βάσης δεδομένων καταγραφής – αξιοποίησης – παρακολούθησης εντομολογικών / επιδημιολογικών δεδομένων καθώς και αξιολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων» του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμού και παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» σύμφωνα με την από 17/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί μία κατάλληλα παραμετροποιημένη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων όπου θα αποθηκεύονται στοιχεία από διαφορετικές πηγές, ένα σύστημα υποδοχής παρατηρήσεων από εφαρμογές τρίτων και μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των υποβληθέντων παρατηρήσεων μέσω αντίστοιχων φορμών για την τροφοδότηση με δεδομένα.

Περισσότερα
17 Aug

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμους Δράμας και της DOTSOFT για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ποιότητα/ ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής.

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιείται με την εγκατάσταση σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης, τηλεματικών μετρητικών συστημάτων αισθητήρων, οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις προωθούν με την βοήθεια ασύρματων ευρυζωνικών ζεύξεων προς το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (ΚΣΔ), όπου και θα απεικονίζονται σε ειδικό dashboard.

 

Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ), ενώ θα παράγονται αυτοματοποιημένα έκτακτες ανακοινώσεις σε περίπτωση επιβλαβών για τη Δημόσια Υγεία φαινομένων όπως ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.

 

Η συλλογή, ανάλυση, απεικόνιση και επεξεργασία στοιχείων αφορά κυρίως στα παρακάτω υποσυστήματα:

 

  • Μετεωρολογικά δεδομένα
  • Μέτρησης Ποιότητας Πόλης
  • Μέτρησης Ποιότητας/Ροής Υδάτων

Περισσότερα