Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

02 Dec

Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας

Μέρος της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ)». Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο “Step2Smart” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”. Ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι:

  •  ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων
  •  η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών
  •  η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα
  •  η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου
  •  η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  •  η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες  

Ανάδοχος του έργου είναι εταιρεία EUR.ELEC Ltd. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

 

Περισσότερα
25 Nov

Εκσυγχρονίζει τη Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέσω της προμήθειας του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση των οχημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με τα οχήματα αυτά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
• Αρτιότερη χρήση του στόλου
• Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
• Μείωση εξόδων που προέρχονται από καύσιμα και συντηρήσεις οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του (συντήρηση, βλάβες, ατυχήματα, βελτιστοποίηση των διαδρομών).
Συγκεκριμένα, σε 127 οχήματα θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές και σύστημα ταυτοποίησης οδηγού μέσω αναγνώστη μαγνητικής κάρτας ή μαγνητικού κλειδιού (i-button).
Επιπρόσθετα θα εγκατασταθεί εντός του οχήματος οθόνη αφής με κατάλληλο λογισμικό η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο εποπτείας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία LINK Technologies A.E. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Περισσότερα
14 Nov

Smart Energy Management στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:

  • της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
  • της υποστήριξης του σχεδιασμού και του ελέγχου απόδοσης των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
  • της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών
  • καταναλώσεων,
  • της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

Περισσότερα