Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

22 Oct

REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

  1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
  2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
  3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

Περισσότερα
18 Oct

OFIDIA 2

Σκοπός της δράσης OFIDIA είναι η πρόληψη και η καταστολή δασικών πυρκαγιών στις περιοχές Puglia και στην Ήπειρο.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, των τεχνολογιών αιχμής, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ιταλικών και ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, η οποία θα βελτιώσει την ασφάλεια του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα CMCC και  οι εταίροι του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δασών (ΔΑΠΕ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Περιφέρεια της Πούλιας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας). Συνδεδεμένοι εταίροι: Δήμος Lecce, ARIF (Περιφερειακός Οργανισμός Άρδευσης και Δασικών Δραστηριοτήτων).

Το έργο OFIDIA 2 κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Ofidia, καλύπτοντας μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι μια επιχειρησιακή υποδομή δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της φυσικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πόρους για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.

Περισσότερα
02 Oct

H DOTSOFT συμμετείχε στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 2019 των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδης

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση των επιστημών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη και ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να επιλέξουν έναν κλάδο σπουδών συναφή με αυτά.

Κατά τη διάρκειά τους οι μαθητές παρακολούθησαν για δύο εβδομάδες την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαία στελέχη και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μαθητές υλοποίησαν ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πρότζεκτ, προσαρμοσμένα πάνω στο αντικείμενο της κάθε εταιρείας, με αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

Περισσότερα