Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

11 Jan

Συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς για την ανάπτυξη υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Καλαμαριάς για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες έξυπνης πόλης & αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του Δημότη».

 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του. Το σύστημα αφορά στη συγκέντρωση, παρακολούθηση και οπτικοποίηση, ενοποιημένων και μη δεδομένων και πληροφοριών, προς εξυπηρέτηση και όφελος τόσο του ίδιου του Δήμου, όσο και των δημοτών του.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων - περιβαλλοντικών σταθμών,

β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, με το οποίο επιτυγχάνεται η εύρεση, η απεικόνιση και ο έλεγχος οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η υλοποίηση θα γίνει μέσω εγκατάστασης δικτύου εξειδικευμένων αισθητήρων, εντός του οδοστρώματος, έτσι ώστε να αντιστοιχεί ένας αισθητήρας για κάθε διακριτή, διαγραμμισμένη θέση στάθμευσης

γ) Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων. Με τη χρήση εξοπλισμού μέτρησης πληρότητας των κάδων ο Δήμος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την πληρότητα του κάθε κάδου και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που απαιτείται. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα σύνταξης αναφορών (reports) για την χρήση των κάδων και τα ποσοστά πλήρωσης.

δ) Ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο. Το προτεινόμενο δίκτυο θα επαυξήσει την υφιστάμενη υποδομή στην πόλη, καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των υπόλοιπων εφαρμογών

ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και

ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων

 

Βασικό συστατικό στοιχείο του έργου η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης για την ολοκλήρωση και απεικόνιση δεδομένων των υποσυστημάτων. Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

Περισσότερα
04 Dec

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ DOTSOFT ME THN ESA

Το αντικείμενο του νέου έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ιστοτόπου ESA TIA για 3 έτη. 

Ο στόχος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Εφαρμογών (TIA) της ESA είναι να υποστηρίξει την καινοτομία στις δορυφορικές επικοινωνίες με εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών όπως η δορυφορική πλοήγηση, Earth observation, κλπ.

Το 2020, η TIA παρουσίασε στο κοινό τις νέες στρατηγικές γραμμές προγράμματος ARTES 4.0 και τις νέες ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2019 συγχωνεύτηκαν οι ESA Space Solutions και Business Applications με νέους στόχους και νέα επωνυμία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι και στόχοι κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η λειτουργικότητα και να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι.

Το αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η DOTSOFT επικεντρώνεται στη συντήρηση καθώς και σε τροποποιήσεις των υπαρχόντων ιστότοπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση ανταλλαγής πληροφοριών και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών.

 

Περισσότερα
18 Nov

Συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας για τη δημιουργία υποδομών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας».

 

Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για:

 

  • τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κτλ
  • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη
  • τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου αισθητήρων ευέλικτων περιβαλλοντικών σταθμών
  • τη λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου
  • την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τη δράση. Επιπλέον θα εμπλουτιστεί η δομή με επιπλέον δεδομένα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλα τα δεδομένα του που έχουν γεωχωρική υπόσταση
  • τον έλεγχο της κίνησης του συνόλου των απορριμματοφόρων, των οχημάτων πολιτικής προστασίας καθώς και των οχημάτων εργοταξιακών εργασιών με επέκταση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου
  • την αυτόματη καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, αλλά και εντοπισμού διαρροών με χρήση «έξυπνων υδρομέτρων»

Περισσότερα