Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

18 Nov

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας για τη δημιουργία υποδομών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας».

 

Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για:

 

  • τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κτλ
  • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη
  • τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου αισθητήρων ευέλικτων περιβαλλοντικών σταθμών
  • τη λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου
  • την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τη δράση. Επιπλέον θα εμπλουτιστεί η δομή με επιπλέον δεδομένα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλα τα δεδομένα του που έχουν γεωχωρική υπόσταση
  • τον έλεγχο της κίνησης του συνόλου των απορριμματοφόρων, των οχημάτων πολιτικής προστασίας καθώς και των οχημάτων εργοταξιακών εργασιών με επέκταση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου
  • την αυτόματη καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, αλλά και εντοπισμού διαρροών με χρήση «έξυπνων υδρομέτρων»

Περισσότερα
09 Nov

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Περιφέρεια Κρήτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη υβριδικού, πληροφοριακού συστήματος λειτουργικής διαχείρισης στοιχείων, δεδομένων και ψηφιοποιημένου υλικού, για τις

ανάγκες της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και ειδικότερα:

 

  • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών – γεωχωρικών /περιγραφικών δεδομένων (θέσεις, τοπογραφικά, χάρτες, λειτουργίες) και δυνατότητα απεικόνισης σε web-based πλατφόρμα.
  • Ανάπτυξη εύχρηστης εφαρμογής (πληροφοριακού συστήματος) για την καταχώρηση και διαχείριση περιεχομένου, στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριακού υλικού με λειτουργικές φόρμες για τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.
  • Δυνατότητα επεκτασιμότητας (διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, αναλόγως των αναγκών και πρόβλεψη για υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επόμενη φάση)

 

Οι λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν θα αξιοποιηθούν στα Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.

Περισσότερα
28 Sep

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Λειψών  που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets»» σύμφωνα με την από 14/09/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Στόχος του έργου είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών ώστε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αντικείμενο του έργου είναι η ύπαρξη ενός συνόλου εφαρμογών τόσο για φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίσει τα μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.

Περισσότερα