Η Πλατφόρμα «Εξυπνης Πόλης» έχει την εμπορική ονομασία smartiscity Platform και είναι μια ανοικτή, cloud based πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων. Η Πλατφόρμα είναι βασισμένη σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT) διασυνδέοντας πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή της πόλης.

Η Πλατφόρμα υποστηρίζει, τις παρακάτω λύσεις:

 • Έλεγχο εξ' αποστάσεως Έξυπνου οδοφωτισμού
 •  Έξυπνο Parking
 • Έξυπνη παρακολούθηση της κυκλοφορίας
 •  Δημόσια ασφάλεια και προστασία
 •  Έλεγχο εξ' αποστάσεως του δημόσιου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi και παροχή υπηρεσιών στατιστικών αναλύσεων (analytics) από τη χρήση του δικτύου Wi-Fi
 • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Διαχείριση απορριμάτων
 • Έξυπνη Ενεργειακή Παρακολούθηση
 • Έξυπνη διαχείριση συστημάτων ενημέρωσης πολιτών
 •  Παρακολούθηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη και διαθέτει περιβάλλον διεπαφής για την ανάπτυξη εφαρμογών από την κοινότητα (API). Διαθέτει δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης και κοινής αποθήκευσης δεδομένων και να μπορεί να διαθέτει τα αποθηκευμένα δεδομένα σε τρίτες εφαρμογές για επιπλέον ανάλυση, σύνθεση και απεικόνιση δεδομένων (σε λίστα ή σε χάρτη). Διαθέτει μηχανισμό διασταύρωσης πρωτογενών δεδομένων με δείκτες σημαντικούς για τον Δήμο όπως η εγκληματικότητα, ρύπανση, ανεργία και είναι συμβατή με το ISO 37153:2017. Περιέχει πλήρες υποσύστημα διαχείρισης αισθητήρων αλλά και παραγωγής δεικτών για την παρακολούθηση της απόδοσης της Αναθέτουσας Αρχής σε τομείς όπως εγκληματικότητα, ρύπανση, ανεργία, οικονομία, τουρισμός, πολιτισμός, ασφάλεια, περιβάλλον, αστική κινητικότητα, πράσινο, πολεοδομική ανάπτυξη, ΤΠΕ, ανοικτά δεδομένα, εκπαίδευση κτλ. Η Πλατφόρμα αυτή γεφυρώνει και συνδέει διασυνδεδεμένες συσκευές, ανθρώπους, διαδικασίες με μια πλατιά και ανοικτή προσέγγιση.

Κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου χωρίς διοικητική επιβάρυνση των στελεχών ενός Δήμου. Η Πλατφόρμα παρέχει κέντρο ελέγχου λειτουργίας με ταμπλό (dashboards), όπου αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του Δήμου με εύληπτο και κατανοητό τρόπο στην ίδια οθόνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων στη βάση των «πραγματικών - ζωντανών» δεδομένων.

Επίσης η πλατφόρμα διαθέτει δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και προσβάσιμο στην κοινότητα των προγραμματιστών API για την ανάπτυξη και διασύνδεση εφαρμογών διαλειτουργικότητας με τις προτεινόμενες ή και μελλοντικές εφαρμογές «έξυπνης πόλης», ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Ταυτόχρονα παρέχεται και πεδίο δοκιμαστικής ανάπτυξης εφαρμογών (sandbox) για τους χρήστες που εγγραφούν στην πλατφόρμα ή είναι χρήστες/ πελάτες αυτές.

 

Τα διαθέσιμα APIs είναι τα ακόλουθα:

 1. API 1 – Λογισμικό διαχείρισης e-parking  
 2. API 2 – Λογισμικό διαχείρισης έξυπνων κάδων
 3. API 3 – Λογισμικό διαχείρισης αστικής κινητικότητας
 4. API 4 – Λογισμικό διαχείρισης περιβάλλοντος
 5. API 5 – Λογισμικό διαχείρισης Video Monitoring
 6. API 6 – Λογισμικό Διαχείρισης Parking Displays 
 7. API 7 – Λογισμικό διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
 8. API 8 – Λογισμικό διαχείρισης έξυπνου φωτισμού