Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις ανακοινώσεις της εταιρείας σχετικά με την οικονομική και μετοχική της πορεία, το Δ.Σ. και τρόπους επικοινωνίας με τους μετόχους, τη συνοπτική ταυτότητα της μετοχής της και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της.

Ανακοινώσεις

 

Ταυτότητα μετοχής

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: 3.120.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: € 312.000,00
Αριθμός Μετοχών: 3.120.000
Ονομαστική Αξία Μετοχής: € 0,10
Τύπος Μετοχών: Κοινές Ονομαστικές
Κατηγορία: Εναλλακτική Αγορά
Κλάδος: Τεχνολογία / Λογισμικό
 
Κωδικός Μετοχής:
- DOTSOFT(ΝΤΟΤΣΟΦΤ)
- ISIN: GRS531003002
- LEI: 9845001C3N4C36B25X63
 

Οργανόγραμμα και Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2 ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4 ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5 ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Σταύρος Κατσαρίδης ( [email protected] )