Πλατφόρμα διοικητικού ελέγχου και παρακολούθησης δεικτών για την απόδοση μιας έξυπνης πόλης.

Η εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρείας SmartISCity Ltd. Η πλατφόρμα SmartISCity είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο Dashboard παρακολούθησης της

 απόδοσης ενός Δήμου διασυνδέοντας διαφορετικά υποσυστήματα και προσφέροντας ένα εποπτικό εργαλείο διοίκησης για κάθε δημοτική αρχή.

Λειτουργώντας με την φιλοσοφία του Software as a Service (SaaS) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε σύγχρονου Δήμου (μικρού ή μεγάλου) προσφέροντας στην δημοτική αρχή τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας του προϋπολογισμού, των έργων που εκτελούνται στον Δήμο, των αιτημάτων που έρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου κ.τλ.


Cloud υπηρεσία λειτουργίας και διαχείρισης εφαρμογών και αισθητήρων για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας μιας πόλης.

Η εταιρεία αποτελεί τον αποκλειστικό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρεία Incinity s.r.o και προσφέρει την πλατφόρμα INVIPO. Η λύση αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο μιας πόλης καθώς διαχειρίζεται αισθητήρες, συστήματα και εφαρμογές από ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT) διασυνδέοντας πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή της πόλης. 


Η Πλατφόρμα υποστηρίζει λύσεις διαχείρισης και παρακολούθησης για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • δυναμική διαχείριση θέσεων στάθμευσης
 • ελέγχου εξ’ αποστάσεως παρόδιου, ηλεκτροφωτισμού LED, net, ασύρματης πρόσβασης στο Internet
 • συλλογή και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες
 • χρήση εφαρμογών video analytics
 • εντοπισμό και παρακολούθηση θέσης αντικειμένων (π.χ. κάδων) και οχημάτων(απορριμματοφόρων)
 • παρακολούθηση των έξυπνων πόλεων
 • δυναμική διαχείριση μέσων μαζικής, μεταφοράς
 • διαχείριση μετεωρολογικών σταθμών και μετεωρολογικών δεδομένων
 • δυναμική διαχείριση ηλεκτρονικών πινακίδων
 • διαχείριση συμβάντων σε διάφορους δρόμους (έργα, απεργίες, λαϊκή κτλ)
 • διαχείριση οδικής κυκλοφορίας
 • διαχείριση των δημόσιων πυλών που παρέχουν στους πολίτες πρόσβαση σε online πληροφορίες από διάφορες πηγές δεδομένων
 • διαχείριση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης για βιομηχανικές περιοχές ή συγκεκριμένες ζώνες

ΧΑΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ