Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο περιελάμβανε τον ανασχεδιασμό  του διαδικτυακού τόπου με τη χρήση του εργαλείου Wordpress 4.