Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. εγκατέστησε Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) "Πάπυρο" στο Δήμο Αβδήρων, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με τις νέες λειτουργικότητες της λύσης ΣΗΔΕ Papyros Millenium III και τη σχετική παροχή υπηρεσιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου που διακινούν φυσικά και ηλεκτρονικά έγγραφα.