Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. εγκατέστησε Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στηριζόμενο στην τεχνολογική πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος Millennium III.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (Πρωτόκολλο, Διακίνηση,  Διαχείριση Φακέλων Υποθέσεων και Ροών Εργασιών/Διαδικασιών), το οποίο θα αξιοποιείται από το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.