Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. εγκατέστησε Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης, Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών, "Πάπυρο" στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας.

Η εγκατάσταση του συστήματος Πάπυρος θα επιφέρει δραστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του οργανισμού και θα οδηγήσεί σε σημαντικές μειώσεις κόστους των διαδικασιών που σχετίζονται με διαχείριση εγγράφων, εξοικονόμηση χώρου και κόστους αποθήκευσης, ενώ θα βελτιώσει δραματικά την παραγωγικότητα. Παράλληλα ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για μεταφορά και αναζήτηση εγγράφων. 

Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η ψηφιακή υποδομή του Οργανισμού μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Η επιλεγείσα λύση Papyros Millennium III ενσωματώνει λειτουργικότητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έτσι καθιερώνεται η ηλεκτρονικοποίηση των ενεργειών πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων, της διαχείρισης φακέλων υποθέσεων και της διαχείρισης των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών.