Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες Προμήθειας συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων στο Δήμο Ζίτσας.

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αγορά, εγκατάσταση και ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου έξι (6) οχημάτων.

Η παροχή εξοπλισμού περιελάμβανε:

  • Τηλεματικό εξοπλισμό Οχήματος,
  • Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και κεραία,
  • Υπηρεσίες Εγκατάστασης τηλεματικού εξοπλισμού στα οχήματα, 
  • Πομποδέκτη,
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης στους κάδους   Συνδρομητικές Υπηρεσίες λογισμικού παρακολούθησης.