Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ήταν ένα τετραετές πρόγραμμα (χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ προγράμματος (ICT Call 9)), που είχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διασφάλισης ότι τα ψηφιακά περιεχόμενα θα παραμείνουν διαθέσιμα σε ένα περιβάλλον που υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές.

Η DOTSOFT είχε ένα σημαντικό ρόλο στο έργο, ως ηγέτης σε 2 Πακέτα Εργασίας:

- ΠΕ6: Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός των πρακτικών, όπου η αρχιτεκτονική του πλαισίου ένταξης ΠΕΡΙΚΛΗΣ θα αναπτυχθεί, κάτι το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τα πρωτότυπα μελετών περίπτωσης.
- ΠΕ10: Εκμετάλλευση όπου η ανάλυση της αγοράς θα είναι έτοιμη για τον προσδιορισμό ευκαιριών για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, τόσο των ειδικών τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από το έργο, όσο και των πρωτοτύπων τους

Επιπλέον, η DOTSOFT είχε σημαντικό ρόλο σε όλα σχεδόν τα πακέτα εργασιών και προέβλεπε την ανάπτυξη ενός νέου, πραγματικά καινοτόμου ψηφιακού συστήματος συντήρησης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: PHP, Python, SQL, iRODS