Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το παρόν έργο εκμεταλλευόμενο τις προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στον κατασκευαστικό κλάδο και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του ατόμου μέσω έξυπνων wearables, παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και μια πλατφόρμα στους αρμόδιους για την ΥΑΕ, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ικανότητας των εργαζομένων να εκτελούν επικίνδυνες εργασίες σε εργοτάξια με ασφάλεια, κατανοώντας σε πραγματικό χρόνο:

  1. τους βασικούς δείκτες της υγείας τους,
  2. το επίπεδο κινδύνου της δραστηριότητας που πρόκειται να εκτελέσουν,
  3. τις κλιματικές συνθήκες κατά την εργασία τους (ή τις παρενέργειες ως επακόλουθο των ακραίων κλιματικών φαινομένων).

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση υπολογιστικών εφαρμογών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συσκευών του Διαδικτύου των πραγμάτων (προσωπικά wearables), περιβαλλοντικούς αισθητήρες, και έξυπνες κινητές συσκευές, που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα όταν οι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, καθώς και έξυπνων φάρων για την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων. Τα δεδομένα συλλέγονται με απόλυτη συμμόρφωση στους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την ενημέρωση της διοίκησης και τη λήψη αυτοματοποιημένων ή ημιαυτόματων αποφάσεων με βάση προηγμένες μορφές τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). To SMART SONIA συνεπώς, αξιοποιώντας αυτές τις νέες μορφές παρακολούθησης βασισμένες στην ΤΝ, βοηθάει στην βελτίωση της επιτήρησης της ΥΑΕ και στην αποτροπή ή μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.