Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Μεγάλες δημόσιες υποδομές σε όλο τον κόσμο όπως φράγματα, πύργοι ψύξης και γέφυρες χρησιμοποιούν τσιμέντο ως το κύριο δομικό υλικό τους. Παρότι έχουν γίνει από ανθεκτικά υλικά, με την πάροδο του χρόνου πολλές από αυτές τις υποδομές χρειάζεται να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα τους. Ο τρόπος που διεξάγονται οι έλεγχοι απαιτεί την δημιουργία ικριωμάτων (σκαλωσιές), τα οποία πρέπει να μετακινούνται διαρκώς από προσωπικό για να ελεγχθεί όλη η επιφάνεια της εκάστοτε υποδομής. Στόχος του έργου VORTEXSCAN είναι να δημιουργήσει ένα ρομπότ το οποίο θα πλοηγείται αυτόνομα στην επιφάνεια αυτών των υποδομών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα  ένα συνδυασμό από μη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου. Αέρας αναρρόφησης μέσω ενός ακροφυσίου συγκεκριμένης γεωμετρίας θα δημιουργεί μια δίνη και θα εισάγει μια δύναμη, η οποία θα εξασφαλίζει ότι το ρομπότ θα παραμένει στις κάθετες επιφάνειες κατά τη διάρκεια που οι τροχοί του είναι σε κίνηση. Το έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα μπορεί γρήγορα και οικονομικά να ελέγχει μεγάλες κάθετες επιφάνειες υποδομών, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά που δαπανώνται σήμερα κατά τη διάρκεια των περιοδικών επιθεωρήσεων.

Ιστοσελίδα έργου: http://www.vortexscan.eu/