Greek

SAFe-BUS

Με την νέα εφαρμογή SAFe-BUS μπορείτε να διαχειριστείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο.

 • Προσφέρει στους γονείς ενημέρωση για το που βρίσκονται κάθε στιγμή τα παιδιά τους ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας
   
 • Προσφέρει στο σχολείο εύκολη διαχείριση στοιχείων παιδιών – δρομολογίων
   
 • Λειτουργεί μέσω των απλών smartphones και δεν απαιτεί τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
   
 • Είναι πλήρως σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Δείτε το Ενημερωτικό Υλικό της νέας εφαρμογής SAFe-BUS.

Νέα συνεργασία της Dotsoft Α.Ε με το Δήμο Τρικκαίων

Η Dotsoft και ο Δήμος Τρικκαίων υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο.Η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της DOTSOFT A.E. για την πιλοτική λειτουργία λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας υπεγράφη στις 13/02/2019. Με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και την κατάρτιση εξειδικευμένων περιοδικών εκθέσεων θα αναδειχθούν τα ενεργοβόρα σημεία και οι περιοχές όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση πόρων. Με το λογισμικό IANOS ο Δήμος Τρικκαίων αποκτά ένα καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο «Έξυπνης Πόλης» για να υποστηρίζει ακόμη πιο έντονα την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, αναδεικνύοντας παράλληλα μια καλή πρακτική για την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

Νέα συνεργασία της Dotsoft A.E. με το EKETA/IMET

Νέα συνεργασία της DOTSOFT Α.Ε με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), σύμφωνα με την από 02/01/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο με αντικείμενο την «Αναβάθμιση αρχιτεκτονικής και λειτουργίας του ΚΟΜΒΟΥ», στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών συλλογής ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσία διαχείρισης «μεγάλων» δεδομένων και ως κεντρικός πάροχος υπηρεσιών και «ανοικτών» κυκλοφοριακών δεδομένων στην Ελλάδα. Τα βασικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνουν: Τη βελτίωση των δυνατοτήτων του ΚΟΜΒΟΥ σχετικά με την επεξεργασία και οπτικοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data) από πολλαπλές πηγές Την ενσωμάτωση καινούριων πηγών δεδομένων από τον τομέα των μεταφορών Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα υφιστάμενα αλλά και τα καινούρια δεδομένα που συλλέγονται Τη διευκόλυνση της χρήσης της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων του ΙΜΕΤ με την μετατροπή των δεδομένων του ΚΟΜΒΟΥ σε “Linked Open Data” Την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων και υπηρεσιών του ΚΟΜΒΟΥ

Η Dotsoft στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde-tec 2019

Η DOTSOFT Α.Ε είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής.

Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο Γ22 για να συζητήσουμε θέματα σχετικά με:

 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Εφαρμογές Smart Cities
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
 • Λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Wi-Fi
 • Τουριστική Προβολή

Μαζί σχεδιάζουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

Νέα Συνεργασία της Dotsoft Α.Ε. με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1) της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 29/01/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Στόχος του έργου «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική τους αξιοποίηση, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τα παραδοτέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:

 • Δημιουργία Βάσης δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου, όπου θα καταχωρούνται, θα οργανώνονται και θα τηρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ταυτοποίησης προϊόντων.
 • Ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση, με στόχο να αποτελέσει την κεντρική διαδικτυακή πύλη υποστήριξης των ΜΜΕ επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Νέα Συνεργασία της Dotsoft Α.Ε. με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με τον ΟΜΜΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης, Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών» σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η ψηφιακή υποδομή του Οργανισμού μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Η επιλεγείσα λύση Papyros Millennium III ενσωματώνει λειτουργικότητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έτσι καθιερώνεται η ηλεκτρονικοποίηση των ενεργειών πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων, της διαχείρισης φακέλων υποθέσεων και της διαχείρισης των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών.

Νέα Συνεργασία της Dotsoft Α.Ε. με τον Δήμο Αβδήρων

Νέα συνεργασία της DOTSOFT Α.Ε με τον Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)» σύμφωνα με την από 18/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με τις νέες λειτουργικότητες της λύσης ΣΗΔΕ Papyros Millenium III και τη σχετική παροχή υπηρεσιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου που διακινούν φυσικά και ηλεκτρονικά έγγραφα.

Νέα Συνεργασία της Dotsoft Α.Ε. με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νέα συνεργασία της Ένωσης εταιρειών Dotsoft ΑΕ - MODUS AE με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και όσων Υπηρεσιών μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η DOTSOFT αναλαμβάνει νέο έργο στην ESA

H ΕSA (European Space Agency ή Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) ανέθεσε στην εταιρεία DOTSOFT την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ESA ΤΙΑ -Telecommunications and Integrated Applications Directorate) για 6η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με τη DOTSOFT. Η ισπανική εταιρεία BILBOMATICA συμμετέχει στην υλοποίηση ως υπεργολάβος της DOTSOFT.
Το έργο αφορά στην καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της ΤΙΑ τόσο σε τεχνικό επίπεδο (Web & DB maintenance and support) όσο και σε δημιουργικό (web design and editorial) και θα διαρκέσει 12 μήνες. 
Η ESA είναι ένας διεθνής οργανισμός, με τη συμμετοχή 20 κρατών-μελών (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) με βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. Η ΤΙΑ (Telecommunications and Integrated Applications Directorate), όπως είναι πιο γνωστή, είναι το τμήμα της ESA που ασχολείται με τις δορυφορικές επικοινωνίες και τις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.

Νεο εργο για την ενωση εταιρειων Living Prospects Ε.Π.Ε. - Dotsoft Α.Ε. στο υπουργειο Ναυτιλιας και Νησιωτικης Πολιτικης

Η Ένωση Εταιρειών Living Prospects - DotSoft ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2018 υπογεγραμμένη σύμβαση. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στην Αναθέτουσα Αρχή από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και παραλαβής της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)», και ειδικά για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ανέλαβε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝαυτικήςΕκπαίδευσης, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Η Ένωση ταυτόχρονα ανέλαβε τη διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης «MARIS» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Pages