ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Ανωγείων υλοποιεί την ψηφιακή ανάδειξη του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και μάθηση για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη, την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από τη σχέση της βιοποικιλότητας με το περιβάλλον.

Η τεχνολογική λύση που θα αναπτυχθεί, θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση στους χρήστες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης-πληροφόρησης θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου.

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει:

  • την εγκατάσταση λύσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης
  • τη διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης
  • τη συλλογή του αρχικού υλικού για τη Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το σχεδιασμό νεών προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Κοινοποίηση άρθρου