Greek

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Κέας  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Ε.

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ,Ν.Π.Ι.Δ. με διακριτικό τίτλο «Πελοπόννησος Α.Ε.»  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Διαχείριση Δεδομένων» και ειδικότερα στην Υποδράση 5.1: «Δημιουργία Λειτουργικής βάσης δεδομένων καταγραφής – αξιοποίησης – παρακολούθησης εντομολογικών / επιδημιολογικών δεδομένων καθώς και αξιολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων» του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμού και παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» σύμφωνα με την από 17/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί μία κατάλληλα παραμετροποιημένη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων όπου θα αποθηκεύονται στοιχεία από διαφορετικές πηγές, ένα σύστημα υποδοχής παρατηρήσεων από εφαρμογές τρίτων και μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των υποβληθέντων παρατηρήσεων μέσω αντίστοιχων φορμών για την τροφοδότηση με δεδομένα.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμους Δράμας και της DOTSOFT για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ποιότητα/ ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής.

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιείται με την εγκατάσταση σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης, τηλεματικών μετρητικών συστημάτων αισθητήρων, οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις προωθούν με την βοήθεια ασύρματων ευρυζωνικών ζεύξεων προς το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (ΚΣΔ), όπου και θα απεικονίζονται σε ειδικό dashboard.

 

Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ), ενώ θα παράγονται αυτοματοποιημένα έκτακτες ανακοινώσεις σε περίπτωση επιβλαβών για τη Δημόσια Υγεία φαινομένων όπως ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.

 

Η συλλογή, ανάλυση, απεικόνιση και επεξεργασία στοιχείων αφορά κυρίως στα παρακάτω υποσυστήματα:

 

 • Μετεωρολογικά δεδομένα
 • Μέτρησης Ποιότητας Πόλης
 • Μέτρησης Ποιότητας/Ροής Υδάτων

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση την τρέχουσα περίοδο της σύμβασης-πλαίσιο για τον Οργανισμό «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο» (European Asylum Support Office–EASO) που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συγγραφής περιεχομένου e-Learning συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων».

Η EASO είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS). Στόχος του Οργανισμού είναι να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα παροχής ασύλου και να συνδράμει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών ασύλου σε επίπεδο Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας δεδομένης της μεταναστευτικής κρίσης.

Η τετραετούς διάρκειας σύμβαση-πλαίσιο συνολικής αξίας 800.000 ευρώ περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό μαθημάτων, την ανάπτυξη ολόκληρων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, όπως εγχειρίδια διδασκαλίας και οδηγοί μαθητών, στην οποία η Dotsoft είναι ο μοναδικός ανάδοχος.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται στην έδρα της EASO στη Μάλτα με τη συμμετοχή και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου η EASO έχει δραστηριότητα.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη προσφυγική κρίση εντός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των προσπαθειών της Ε.Ε. για ένα ολοκληρωμένο, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκπαίδευση στην EASO αποτελεί βασικό πρακτικό εργαλείο για την εκπλήρωση ενός από τους κύριους στόχους της, τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS).

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Η Τηλεματική Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων είναι αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΡ και της DOTSOFT.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται εξοπλισμός τηλεματικής και λογισμικό για 60 οχήματα.

Με έμφαση στις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της οργάνωσης/προετοιμασίας για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΡ με την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης στοχεύει :

 1. στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δρομολογίων (ανάλυση του χρόνου και των τακτικών διαδρομών)
 2. στην αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας των εργαζομένων (άμεση ειδοποίηση σε περιπτώσεις προσκρούσεων)
 3. στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (καλύτερη ανταπόκριση και συντονισμός σε περιπτώσεις βλαβών) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΘΗΝΑ”

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Ν.Π.Ι.Δ. με πλήρη τίτλο «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξης εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων, διαδικτυακής πλατφόρμας και επέκταση εφαρμογής καταγραφής» στο πλαίσιο του έργου «iRC HERMES - Interregional Cultural Heritage Management e-System» του επιχειρησιακού προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020 σύμφωνα με την από 01/06/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

H υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκαν τα τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορούν:

 • στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Η προσφερόμενη λύση παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών, δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, τυποποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • στη Διαχείριση Προμηθειών, Συμβάσεων και Έργων

Σκοπός της εφαρμογής, είναι αφενός να μπορέσει να δώσει στη Διοίκηση του Δήμου Δέλτα όλη την απαραίτητη πληροφορία για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης προμηθειών, συμβάσεων, έργων καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος, μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου η πληροφορία αποτυπώνεται με κατάλληλο γραφικό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Επίσης αποτελεί και ένα εργαλείο διαφάνειας ως προς τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Δέλτα, καθώς δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης τους μέσα από ένα διαδραστικό χάρτη και ενημερωτικά γραφήματα.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται αισθητή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και οργάνωσης του Δήμου. Τα βασικά οφέλη από την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών είναι:

 • απλούστευση των διαδικασιών
 • βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
 • αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση Πολιτών 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ FRONTEX – DOTSOFT A.E.

Υπεγράφη στις 6 Μαΐου 2020 νέα εκτελεστική σύμβαση, μέρος της συμφωνίας πλαισίου με τη FRONTEX Poland, διάρκειας 15 μηνών.

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) και παρατήρησης γης (EO) για την υποστήριξη των επιχειρησιακών μονάδων του οργανισμού. Ειδικότερα η DOTSOFT θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή και τεχνική λειτουργία των κεντρικών γραφείων της Frontex με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ, υλοποίησης και επιχειρησιακής υποστήριξης με στόχο την:

 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων του κεντρικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) της Frontex
 • Υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων διαδικασιών της Frontex για την παρατήρηση της γης και γεωχωρικών εφαρμογών.

Ο κ. Σταμάτης Εζόβαλης, International Business Unit Director της DOTSOFT δήλωσε:

«Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που μας δίνεται να υποστηρίξουμε τις λειτουργίες ΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex). Η κρίσιμη αποστολή που έχει αναλάβει ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπλήρωση του στόχου της συγκεκριμένης σύμβασης και να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στο όραμα τους. 

Η συγκεκριμένη ανάθεση και η εμπιστοσύνη για τις κρίσιμες λειτουργίες πληροφορικής του φορέα αποτελούν μια πρόσθετη επιβράβευση της συνεπούς πελατοκεντρικής στρατηγικής μας, της επιχειρησιακής και τεχνολογικής αρτιότητας που διακρίνει τους ανθρώπους μας και της προσήλωσης μας στη δημιουργία αξίας.»   

ΗΜΕΡΙΔΑ για το έργο ppCITY Virtual Workshop │30 Απριλίου 2020 12:30

Η εταιρεία DOTSOFTA.E.σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα για την παρουσίαση του υποσυστήματος DATA HUB που αφορά την προβολή χαρτογραφικών δεδομένων, περιβαλλοντικών αισθητήρων, δεδομένων υποδομής και κυκλοφοριακών δεδομένων. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού” – “ppCITY” και υλοποιείται στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Α’ Κύκλος)» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1296I646I491546.

Η Πλατφόρμα ppCITY είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://ppcity.io και είναι άμεσα προσβάσιμη.

Η συγκεκριμένη ημερίδα - Workshop εστιάζεται στην Πλατφόρμα 1 που έχει την ονομασία DATA HUB.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομάδα υλοποίησης να έχουμε ερωτήσεις - σχόλια από το κοινό πριν την έναρξη της ημερίδας προκειμένου οι παρουσιάσεις των ομιλητών να καλύψουν όλα τα θέματα και ζητήματα που σας ενδιαφέρουν.

Αναλυτικότερα, για τη διαδικτυακή σας πρόσβαση στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως προηγηθείτε στη σελίδα https://www.crowdcast.io/e/ppcity-datahub-platform1 και επιλέξτε "Save my Spot", ακολουθώντας στη συνέχεια τις οδηγίες για την εγγραφή σας.

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και επιλέξετε τον παραπάνω σύνδεσμο, παρακαλούμε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ακόμη και πριν την έναρξη της ημερίδας, ακολουθώντας την επιλογή "ASK A QUESTION" (δεξιά κάτω στην οθόνη σας). Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι στην επιλογή “SCHEDULE” (αριστερά επάνω στην οθόνη σας). Σημειώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα Sessions.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Αγρινίου. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια 120 συσκευών GPS, 600 αισθητήρων καταγραφήςλειτουργιών οχήματος (ανάλογα με το είδος του οχήματος), σύστημα χαρτών, λογισμικό καταγραφής, παρακολούθησης και έκδοσης στατιστικών αναφορών, καθώς και λογισμικό διασύνδεσης με το ήδη υφιστάμενο λογισμικό που διαθέτει ο Δήμος για την Οικονομική Διαχείριση.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αγρινίου στοχεύει στη μείωση δαπανών που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων, τα δρομολόγια των οχημάτων και τη βέλτιστη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Pages