Greek
perifereia_ioniwn_nhswn

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ DOTSOFT Α.Ε. - MEDIA SUITE ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέθεσε στην ένωση εταιρειών DOTSOFT A.E. - MEDIA SUITE το έργο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής με τον καθορισμό των επικοινωνιακών σχεδίων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών και ομάδων παραγωγών επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, στο σύνολο των Διαχειριστικών Ενοτήτων εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2019‐2020.

Η συνολική παροχή υπηρεσιών αποτελείται από τρία στάδια:

1ο Στάδιο: Εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής ‐ Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας με χρονική και κοστολογική κατανομή.

2ο Στάδιο: Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

3ο Στάδιο: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής

 

arxi prostasias dedomenwn

ΣΤΗ DOTSOFT ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η νέα υλοποίηση περιλαμβάνει λειτουργικότητες που διασφαλίζουν:

 •  την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ υποσυστημάτων και εφαρμογών
 •  τη φορητότητα (portability) των εφαρμογών,
 •  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων σε θέματα GDPR

Με έμφαση στην εικαστική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθούν μοντέρνες τεχνολογίες web για να αναδειχθεί η ταυτότητα και το έργο της ΑΠΔΠΧ.

Επίσης προβλέπονται :

 • Εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία ως προς τις βασικές απαιτήσεις για portals και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως ο Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α΄/12-02-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ (2016/2102) του ΕΚ και του  Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα, των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα»
 • Εναρμόνιση με το W3C WAI 2.0. AA.
 • Εγγραφή σε ηλεκτρονικά Newsletters
 • Διασύνδεση με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών και δυνατότητα υποβολής γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης, καταγγελιών, ερωτημάτων, εγγραφής/διαγραφής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO)
dimos Pellas

ΝΕΟ ΕΡΓΟ SMART PARKING ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Δήμος Πέλλας ανέθεσε στην Dotsoft το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με χρήση υπόγειων αισθητήρων». Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα Πληροφόρησης Ελεύθερων θέσεων στάθμευσης.

Η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

 • Πλήρης και ανά πάσα στιγμή εποπτεία των θέσεων στάθμευσης
 • Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
 • Τόνωση της εμπορικής κίνησης
 • Καλύτερος συντονισμός του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν από την DOTSOFT Α.Ε. είναι:

 • Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης mobile εφαρμογών πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης 
 • Εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης, υπόγειων αισθητήρων ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης και αναμεταδοτών και Gateways για την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης
 • Ανάπτυξη Κεντρικής Πλατφόρμας για τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την αποτύπωση του συνόλου των δεδομένων από το σύστημα στάθμευσης καθώς και τη διάθεσή τους μέσω API
 • Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων
 • Υπηρεσίες δοκιμών του λογισμικού και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και σύνταξη στατιστικών από τη χρήση του

 

dimos veroias

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT A.E. ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Για τη διατήρηση του στόλου οχημάτων σε βέλτιστη απόδοση και την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, ο Δήμος Βέροιας επέλεξε το λογισμικό Fleeto.

Το λογισμικό Fleeto υποστηρίζει την πλήρη αυτοματοποίηση στη διαχείριση του στόλου οχημάτων με τις παρακάτω ενδεικτικές λειτουργικότητες:

 • online γεωαπεικόνισης της θέσης των οχημάτων
 • αποτύπωση διαγνωστικών κίνησης οχημάτων
 • στατιστικά χρήσης των οχημάτων (χρόνος, θέση, ταχύτητα, καύσιμο, κλπ.)
 • προγραμματισμού κάθε είδους συντήρησης/επιδιόρθωσης
 • παρακολούθησης δαπανών κίνησης και συντήρησης
dimos serron

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 14/06/2019 με την DOTSOFT A.E. και την επιλογή του λογισμικού Fleeto,μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών που αφορούν στο στόλο οχημάτων του Δήμου Σερρών.

Με τη χρήση του λογισμικού Fleeto επιτυγχάνονται :

•            Δυνατότητα εντοπισμού οχήματος σε πραγματικό χρόνο

•            Ορισμοί κανόνων για τα δρομολόγια και δημιουργία αυτόματων ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων κίνησης

•            Δυνατότητα Διαχείρισης δρομολογίων

•            Παρακολούθηση service και στοιχείων μητρώου οχημάτων

•            Εβδομαδιαίος προγραμματισμός κίνησης οχημάτων

•            Ιστορικό διαδρομών για 12 μήνες

dimosIgoumenitsas

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «IONIAN REGION»

Υπεγράφη στις 14/06/2019 η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου» με την ένωση εταιρειών TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E..

Αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου αποτελούν:

 • Η συλλογή δεδομένων/πηγών δεδομένων για επιβατικές ροές σε τοπικό επίπεδο και από/προς τις χώρες της Αδριατικής – Ιονίου,
 • Τα πιθανά προβλήματα/εμπόδια στην περίπτωση της Ηγουμενίτσας στο έργο Inter-Connect,
 • Οι δυνατότητες/ευκαιρίες για την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.
dimos-farsalwn

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Μετά από έρευνα αγοράς και διαγωνιστική διαδικασία επιλέχθηκε η λύση ΠΑΠΥΡΟΣ με ανάδοχο εταιρεία την DOTSOFT A.E. για την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στον Δήμο Φαρσάλων.

Από την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του ΣΗΔΕ θα προκύψουν συνδυαστικά οφέλη :

 • η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • η σύντμηση του χρόνου και η βελτίωση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής αποτύπωσής τους  
 • η αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων
 • η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται
 • η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δήμου Φαρσάλων με άλλους Φορείς

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Συνεχίζεται η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δήμο Θερμαϊκού με την εγκατάσταση πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων με χρήση του νέου ασύρματου δικτύου (WiFi), σε συνεργασία με την εταιρεία DOTSOFT A.E.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής γνώσης των Δημοτών, η αύξηση της συμμετοχής στα κοινά θέματα και η ενδυνάμωση του κοινωνικής & οικονομικής δραστηριότητας.

Η καθημερινή ενημέρωση των δημοτών και επισκεπτών, η προβολή εκδηλώσεων και η δυνατότητα διαβούλευσης και αξιολόγησης δράσεων είναι οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες. 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT A.E. ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΩ

Υπεγράφη στις 14/05/2019 η σύμβαση που αφορά στην υλοποίηση του Έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Λογισμικού για την υλοποίηση του Πιλότου Κω στα πλαίσια της πράξης Step2Smart».

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία πρότυπης μεθοδολογίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στις αστικές μεταφορές. Οι καινοτόμες πιλοτικές δράσεις θα βασιστούν σε υφιστάμενα συστήματα ΤΠΕ και άλλες καινοτόμες δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας και θα περιλαμβάνουν επεμβάσεις που συνεισφέρουν σε τρεις άξονες :

1. Στην προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών με στόχο την στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.

2. Στη διαχείριση και έλεγχο της κυκλοφορίας με περιβαλλοντικά κριτήρια.

3. Στη βιώσιμη κινητικότητα σε «έξυπνες» πόλεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις των δημοτικών λεωφορείων το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές.

SMART ENERGY MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα αξιοποιεί σύντομα ο Δήμος Καλαμαριάς, σύμφωνα με την από την 21/03/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:

 • α) της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
 • β) της υποστήριξης του σχεδιασμού των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
 • γ) της υποστήριξης του ελέγχου απόδοσης έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης μέσα από τη σύγκριση των καταναλώσεων ενέργειας, πριν και μετά τα έργα/τις παρεμβάσεις,
 • δ) της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων,
 • ε) της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Καλαμαριάς.

Pages