Greek

H DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την εταιρεία DOTSOFT A.E. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει λογισμικό για την «Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας».

Με την αξιοποίηση του λογισμικού ο Δήμος Τρικκαίων γνωρίζει πού και πώς καταναλώνει ενέργεια, από δημοτικό οδοφωτισμό, αρδευτικές γεωτρήσεις, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.

Με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δήμος βελτιώνει τη χρήση ενεργειακών πόρων και εξοικονομεί χρήματα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος (μέσω της μείωσης σπατάλης ενέργειας).

https://www.trikalanews.gr/i-technologia-stin-ypiresia-ton-trikalinon/

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Ανωγείων υλοποιεί την ψηφιακή ανάδειξη του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και μάθηση για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη, την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από τη σχέση της βιοποικιλότητας με το περιβάλλον.

Η τεχνολογική λύση που θα αναπτυχθεί, θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση στους χρήστες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης-πληροφόρησης θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου.

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει:

 • την εγκατάσταση λύσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης
 • τη διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης
 • τη συλλογή του αρχικού υλικού για τη Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το σχεδιασμό νεών προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ DOTSOFT ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ [ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUR.ELEC Ltd]

Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας,

Μέρος της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ)». Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο “Step2Smart” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”. Ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι:

 •  ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων
 •  η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών
 •  η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα
 •  η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου
 •  η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 •  η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες  

Ανάδοχος του έργου είναι εταιρεία EUR.ELEC Ltd. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέσω της προμήθειας του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση των οχημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με τα οχήματα αυτά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
• Αρτιότερη χρήση του στόλου
• Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
• Μείωση εξόδων που προέρχονται από καύσιμα και συντηρήσεις οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του (συντήρηση, βλάβες, ατυχήματα, βελτιστοποίηση των διαδρομών).
Συγκεκριμένα, σε 127 οχήματα θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές και σύστημα ταυτοποίησης οδηγού μέσω αναγνώστη μαγνητικής κάρτας ή μαγνητικού κλειδιού (i-button).
Επιπρόσθετα θα εγκατασταθεί εντός του οχήματος οθόνη αφής με κατάλληλο λογισμικό η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο εποπτείας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία LINK Technologies A.E. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

SMART ENERGY MANAGEMENT ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:

 • της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
 • της υποστήριξης του σχεδιασμού και του ελέγχου απόδοσης των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
 • της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών
 • καταναλώσεων,
 • της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

 1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
 3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

 1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
 3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

OFIDIA 2

Σκοπός της δράσης OFIDIA είναι η πρόληψη και η καταστολή δασικών πυρκαγιών στις περιοχές Puglia και στην Ήπειρο.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, των τεχνολογιών αιχμής, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ιταλικών και ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, η οποία θα βελτιώσει την ασφάλεια του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα CMCC και  οι εταίροι του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δασών (ΔΑΠΕ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Περιφέρεια της Πούλιας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας). Συνδεδεμένοι εταίροι: Δήμος Lecce, ARIF (Περιφερειακός Οργανισμός Άρδευσης και Δασικών Δραστηριοτήτων).

Το έργο OFIDIA 2 κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Ofidia, καλύπτοντας μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι μια επιχειρησιακή υποδομή δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της φυσικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πόρους για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.

H DOTSOFT ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019 ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση των επιστημών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη και ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να επιλέξουν έναν κλάδο σπουδών συναφή με αυτά.

Κατά τη διάρκειά τους οι μαθητές παρακολούθησαν για δύο εβδομάδες την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαία στελέχη και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μαθητές υλοποίησαν ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πρότζεκτ, προσαρμοσμένα πάνω στο αντικείμενο της κάθε εταιρείας, με αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «RESTART MAI CITY» | 26, 27 & 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | ΤΡΙΚΑΛΑ

Η Dotsoft συμμετέχει ως χορηγός στο 1ο συνέδριο για τη σύγχρονη και βιώσιμη πόλη που συνδιοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων και τα e-Trikala στις 26, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε λύσεις εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές που θα ανανεώσουν την Πόλη σας, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Πολιτών σας και θα αυξήσουν την εμπειρία των επισκεπτών σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://restartmaicity.com/  

Pages