ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Στην παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε από τη νόσο του κορωνοϊού (Covid-19), εφαρμόζουμε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο για να διασφαλίσουμε τόσο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας όσο και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Αυτό το πρωτόκολλο είναι προληπτικό, καθώς κανένας από το προσωπικό μας δεν έχει προσβληθεί από τη νόσο ούτε βρίσκεται σε περίοδο απομόνωσης.
Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περιλαμβάνουν:

  • Την υλοποίηση τηλεργασίας για το προσωπικό μας.
  • Την ενίσχυση της ΤΠΕ υποδομής μας για την εξασφάλιση της απομακρυσμένης και ασφαλούς πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας.
  • Την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων μέσω απομακρυσμένων εργαλείων.
  • Τον επαναπρογραμματισμό συνεδρίων κατάρτισης, εκπαίδευσης και οποιουδήποτε άλλου επιτόπιου γεγονότος.

Ξεκινήσαμε να ορίζουμε αυτό το πρωτόκολλο πριν από δυο (2) εβδομάδες, με μια προσομοίωση για να ελέγξουμε την τεχνική, ασφάλεια και οργανωτική σκοπιμότητα των μέτρων μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου δε θα επηρεάσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών μας και θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Το σύνολο του προσωπικού μας παραμένει διαθέσιμο μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων σημείων επαφής μας.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να χρειάζεστε.

Κοινοποίηση άρθρου