Greek

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκαν τα τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορούν:

 • στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Η προσφερόμενη λύση παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών, δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, τυποποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • στη Διαχείριση Προμηθειών, Συμβάσεων και Έργων

Σκοπός της εφαρμογής, είναι αφενός να μπορέσει να δώσει στη Διοίκηση του Δήμου Δέλτα όλη την απαραίτητη πληροφορία για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης προμηθειών, συμβάσεων, έργων καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος, μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου η πληροφορία αποτυπώνεται με κατάλληλο γραφικό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Επίσης αποτελεί και ένα εργαλείο διαφάνειας ως προς τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Δέλτα, καθώς δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης τους μέσα από ένα διαδραστικό χάρτη και ενημερωτικά γραφήματα.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται αισθητή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και οργάνωσης του Δήμου. Τα βασικά οφέλη από την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών είναι:

 • απλούστευση των διαδικασιών
 • βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
 • αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση Πολιτών 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ FRONTEX – DOTSOFT A.E.

Υπεγράφη στις 6 Μαΐου 2020 νέα εκτελεστική σύμβαση, μέρος της συμφωνίας πλαισίου με τη FRONTEX Poland, διάρκειας 15 μηνών.

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) και παρατήρησης γης (EO) για την υποστήριξη των επιχειρησιακών μονάδων του οργανισμού. Ειδικότερα η DOTSOFT θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή και τεχνική λειτουργία των κεντρικών γραφείων της Frontex με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ, υλοποίησης και επιχειρησιακής υποστήριξης με στόχο την:

 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων του κεντρικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) της Frontex
 • Υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων διαδικασιών της Frontex για την παρατήρηση της γης και γεωχωρικών εφαρμογών.

Ο κ. Σταμάτης Εζόβαλης, International Business Unit Director της DOTSOFT δήλωσε:

«Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που μας δίνεται να υποστηρίξουμε τις λειτουργίες ΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex). Η κρίσιμη αποστολή που έχει αναλάβει ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπλήρωση του στόχου της συγκεκριμένης σύμβασης και να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στο όραμα τους. 

Η συγκεκριμένη ανάθεση και η εμπιστοσύνη για τις κρίσιμες λειτουργίες πληροφορικής του φορέα αποτελούν μια πρόσθετη επιβράβευση της συνεπούς πελατοκεντρικής στρατηγικής μας, της επιχειρησιακής και τεχνολογικής αρτιότητας που διακρίνει τους ανθρώπους μας και της προσήλωσης μας στη δημιουργία αξίας.»   

ΗΜΕΡΙΔΑ για το έργο ppCITY Virtual Workshop │30 Απριλίου 2020 12:30

Η εταιρεία DOTSOFTA.E.σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα για την παρουσίαση του υποσυστήματος DATA HUB που αφορά την προβολή χαρτογραφικών δεδομένων, περιβαλλοντικών αισθητήρων, δεδομένων υποδομής και κυκλοφοριακών δεδομένων. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού” – “ppCITY” και υλοποιείται στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Α’ Κύκλος)» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1296I646I491546.

Η Πλατφόρμα ppCITY είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://ppcity.io και είναι άμεσα προσβάσιμη.

Η συγκεκριμένη ημερίδα - Workshop εστιάζεται στην Πλατφόρμα 1 που έχει την ονομασία DATA HUB.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομάδα υλοποίησης να έχουμε ερωτήσεις - σχόλια από το κοινό πριν την έναρξη της ημερίδας προκειμένου οι παρουσιάσεις των ομιλητών να καλύψουν όλα τα θέματα και ζητήματα που σας ενδιαφέρουν.

Αναλυτικότερα, για τη διαδικτυακή σας πρόσβαση στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως προηγηθείτε στη σελίδα https://www.crowdcast.io/e/ppcity-datahub-platform1 και επιλέξτε "Save my Spot", ακολουθώντας στη συνέχεια τις οδηγίες για την εγγραφή σας.

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και επιλέξετε τον παραπάνω σύνδεσμο, παρακαλούμε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ακόμη και πριν την έναρξη της ημερίδας, ακολουθώντας την επιλογή "ASK A QUESTION" (δεξιά κάτω στην οθόνη σας). Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι στην επιλογή “SCHEDULE” (αριστερά επάνω στην οθόνη σας). Σημειώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα Sessions.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Αγρινίου. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια 120 συσκευών GPS, 600 αισθητήρων καταγραφήςλειτουργιών οχήματος (ανάλογα με το είδος του οχήματος), σύστημα χαρτών, λογισμικό καταγραφής, παρακολούθησης και έκδοσης στατιστικών αναφορών, καθώς και λογισμικό διασύνδεσης με το ήδη υφιστάμενο λογισμικό που διαθέτει ο Δήμος για την Οικονομική Διαχείριση.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αγρινίου στοχεύει στη μείωση δαπανών που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων, τα δρομολόγια των οχημάτων και τη βέλτιστη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Balkan Mediterranean 2014 – 2020 (Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan- Mediterranean 2014‐2020), υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον (Priority Axis 2: Environment) και στον Ειδικό Στόχο 2.2: Βιώσιμες χωρικές ενότητες (Specific Objective: 2.2 – Sustainable territories)., σύμφωνα με την από 07/04/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Ο βασικός στόχος της Πράξης IRC-HER.M.E.S. είναι να αξιολογηθούν τα ιστορικά κτίρια και κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στις περιοχές των Εταίρων του έργου και να παραχθεί ένα καινοτόμο εργαλείο λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων για τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης και προστασίας στα κτίρια αυτά, καθώς και για την προβολή τους. Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων στην Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έργου IRC-HER.M.E.S. καθώς και στην υλοποίηση των επιπλέον δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη και προστασία των ιστορικών κτιρίων του κέντρου της Κέρκυρας.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης 48/2017 με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την από 20/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης στα όρια ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, στην πόλη της Πρέβεζας.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Στην παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε από τη νόσο του κορωνοϊού (Covid-19), εφαρμόζουμε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο για να διασφαλίσουμε τόσο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας όσο και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Αυτό το πρωτόκολλο είναι προληπτικό, καθώς κανένας από το προσωπικό μας δεν έχει προσβληθεί από τη νόσο ούτε βρίσκεται σε περίοδο απομόνωσης.
Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περιλαμβάνουν:

 • Την υλοποίηση τηλεργασίας για το προσωπικό μας.
 • Την ενίσχυση της ΤΠΕ υποδομής μας για την εξασφάλιση της απομακρυσμένης και ασφαλούς πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας.
 • Την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων μέσω απομακρυσμένων εργαλείων.
 • Τον επαναπρογραμματισμό συνεδρίων κατάρτισης, εκπαίδευσης και οποιουδήποτε άλλου επιτόπιου γεγονότος.

Ξεκινήσαμε να ορίζουμε αυτό το πρωτόκολλο πριν από δυο (2) εβδομάδες, με μια προσομοίωση για να ελέγξουμε την τεχνική, ασφάλεια και οργανωτική σκοπιμότητα των μέτρων μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου δε θα επηρεάσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών μας και θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Το σύνολο του προσωπικού μας παραμένει διαθέσιμο μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων σημείων επαφής μας.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να χρειάζεστε.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»  με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”», σύμφωνα με την από 04/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας κοινής τουριστικής ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο, βασισμένη στις υδάτινες διαδρομές και σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο (λίμνες, ποτάμια, ιαματικές πηγές) και η οποία θα είναι εξειδικευμένη στον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πλατφόρμων και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, στόχος είναι η ανάπτυξη διαφημιστικών πακέτων με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του διασυνοριακού τουρισμού και την ενίσχυση της ροής των τουριστών στην περιοχή του έργου.

ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT – EPSILON»  με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών:

 1. ‘WP1: Project Management & Coordination’,
 2. “WP2: Information & Publicity,
 3. ‘WP3: Electronic & plysical networking- Studies- Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’,
 4. ‘WP5: Project evaluation and sustainability’

στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food sector- INNONETS”», σύμφωνα με την από 29/01/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού συστήματος που θα προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα αγροδιατροφής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας. Προτεραιότητα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα (InnoHubs) τα οποία θα υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της ΕΕ και τις οδηγίες και την ίδια στιγμή να μπορούν να υιοθετήσουν καινοτομίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλίας 2014-2020. 

H DOTSOFT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την εταιρεία DOTSOFT A.E. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει λογισμικό για την «Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας».

Με την αξιοποίηση του λογισμικού ο Δήμος Τρικκαίων γνωρίζει πού και πώς καταναλώνει ενέργεια, από δημοτικό οδοφωτισμό, αρδευτικές γεωτρήσεις, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.

Με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δήμος βελτιώνει τη χρήση ενεργειακών πόρων και εξοικονομεί χρήματα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος (μέσω της μείωσης σπατάλης ενέργειας).

https://www.trikalanews.gr/i-technologia-stin-ypiresia-ton-trikalinon/

Pages