ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση την τρέχουσα περίοδο της σύμβασης-πλαίσιο για τον Οργανισμό «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο» (European Asylum Support Office–EASO) που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συγγραφής περιεχομένου e-Learning συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων».

Η EASO είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS). Στόχος του Οργανισμού είναι να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα παροχής ασύλου και να συνδράμει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών ασύλου σε επίπεδο Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας δεδομένης της μεταναστευτικής κρίσης.

Η τετραετούς διάρκειας σύμβαση-πλαίσιο συνολικής αξίας 800.000 ευρώ περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό μαθημάτων, την ανάπτυξη ολόκληρων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, όπως εγχειρίδια διδασκαλίας και οδηγοί μαθητών, στην οποία η Dotsoft είναι ο μοναδικός ανάδοχος.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται στην έδρα της EASO στη Μάλτα με τη συμμετοχή και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου η EASO έχει δραστηριότητα.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη προσφυγική κρίση εντός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των προσπαθειών της Ε.Ε. για ένα ολοκληρωμένο, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκπαίδευση στην EASO αποτελεί βασικό πρακτικό εργαλείο για την εκπλήρωση ενός από τους κύριους στόχους της, τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS).

Κοινοποίηση άρθρου