Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Εξέλιξης της Εταιρίας

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του Κανονισμού της ΕΝ.Α., επισυνάπτουμε την ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρίας.

Λήψη

Κοινοποίηση άρθρου