Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακού πολιτισμού που θα αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: το σπήλαιο Χαρκαδιό, την ποιήτρια Ήριννα, τα αριστοκρατικά γένη των Τηλίων, την πλούσια καλλιτεχνική αξία των τοιχογραφιών των καταγράφων βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών όπως η Μονή Αγίου Παντελεήμονα. Η Τήλος μπορεί να επαίρεται για: 1.-Την Ήριννα, την πιο μικρή σε ηλικία ποιήτρια της Ευρώπης, 2.-Για το μοναδικό εύρημα σε ευρωπαϊκό έδαφος των νάνων  ελεφάντων  στο σπήλαιο Χαρκαδιό. Στόχος του έργου είναι να δώσει την δυνατότητα στον δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360 0 τεχνολογίας, αλλά και τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για τους νάνους ελέφαντες που έχουν ανακαλυφθεί στο σπήλαιο του Χαρδακιού. 

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) Mobile εφαρμογή για την προβολή των πολιτιστικών σημείων του νησιού. Στην εφαρμογή ο επισκέπτης θα μπορεί να πλοηγηθεί σε τουλάχιστον 9 σημεία του νησιού

Β) Χρονολόγιο με τα σημαντικότερα πολιτιστικά συμβάντα στην ιστορία του νησιού

Γ) Επιλογή τεχνολογίας QRtags σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο (2) γλώσσες

Δ) Χρήση VR τεχνολογίας μόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου (χωρίς χρήση γυαλιών) στην οποία θα αποτυπώνεται η ιστορία των νάνων ελεφάντων

Ε) Παρουσίαση της ζωής και του έργου της ποιήτριας Ήριννας

ΣΤ) Πολυμεσικό περιεχόμενο για μονές και εκκλησίες, όπως τον Άγιο Νικόλαο στη Μεσσαριά, την Αγία Τριάδα στα Σπιτάκια (Μεσαριά),τον Ταξιάρχη στο Καμπί, τον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη, τον Άγιο Νικόλαο του Μιχαλάντου στο Μεγάλο Χωριό, τον Άγιο Βασίλειο, στο Άγιο Βασίλειο, τον Αγιο Ιωάννη Αβαλά στο Μικρό Χωριό, την Τίμια Ζώνη στο Μικρό Χωριό, την Αγία Άννα στον Κάστελλο, καθώς και την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα κτλ

Ζ) Πολυμεσικό περιεχόμενο για την Αρχαία Ακρόπολη του Μεγάλου Χωριού Τήλου με το Μεσαιωνικό φρούριο και τον ερειπωμένο ναό του Ταξιάρχη, το Μεσαιωνικό Φρούριο Μεσσαριάς καθώς και τον εγκαταλελειμένο οικισμό του Μικρού Χωριού.

Τα οφέλη του έργου:

Η ανάγκη που καλύπτει το έργο είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0671 αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ06710011)