Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη e-υπηρεσίας και e-περιεχομένου ψηφιακού πολιτισμού και περιλαμβάνει ξενάγηση σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού. Η υπηρεσία θα είναι προσβάσιμη τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. 

 

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ψηφιακή Πλατφόρμα για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων και των μουσείων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet
  • Χρήση τεχνολογίας Beacons σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο (2) γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά)
  • Δημιουργία πολυμεσικού περιεχόμενο (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, εναέριες λήψεις με χρήση drone, πανοραμικές φωτογραφίες)
  • Ψηφιακό οδηγό ακουστικής ξενάγησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πολιτιστικών σημείων του νησιού
  • Εικονική ξενάγηση με χρήση πανοραμικών φωτογραφιών
  • Διαδικτυακή Πύλη ψηφιακού πολιτισμού

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς πόρους.