Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. εγκατέστησε Κεντρικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Αλληλογραφίας το οποίο θα διαχειρίζεται τον μεγάλο όγκο δεδομένων και εγγράφων του Δήμου, σε διάφορες μορφές από πληθώρα πηγών. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας “Πάπυρος” έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει αυτόματα τα εισερχόμενα ανάλογα με το περιεχόμενό τους, είτε πρόκειται για έντυπα ή για ηλεκτρονικά αρχεία. Κατόπιν τα αρχειοθετεί, εκδίδει πρωτόκολλο και τα διακινεί στο κατάλληλο τμήμα-προσωπικό.