Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. εκπόνησε Μελέτη Ευρυζωνικής Σύνδεσης στα Μ.Μ.Μ. για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.).

Το  έργο  περιλαμβάνει όλες τις πιθανές δυνατότητες παροχής ευρηζωνικής πρόσβασης στο επιβατικό κοινό όλων των ΜΜΜ, δηλαδή κατάλληλες υποδομές στα λεωφορεία, σταθμούς Μετρό και Τραμ, συρμούς Μετρό, Τρόλεϊ και συρμούς Τράμ.

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:

  • Π.1 Μελέτη Σκοπιμότητας - Βασικές Απαιτήσεις
  • Π.2 Περιγραφή του έργου και υποβολή χρονοδιαγράμματος
  • Π.3Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου