Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

- Στα πλαίσια του προγράμματος «Ε.Ε. – LIFE ENVIRONMENT LIFE 04 GR ENV.000145» η εταιρία μας ανέλαβε ως υπεργολάβος της εταιρίας QPLAN AE, τις εργασίες καθορισμού απαιτήσεων των σχεδίων Δράσης & Υποστηρικτικής Πληροφορία, την ανάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και  τον Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου. http://www.greendrachma.gr

- Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου HAGRID  (σύμβαση 045069 την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) HAGRID Project, High Added Value Soft Actions Facilitating Participation of NMS & ACC and INCO Organisations in FP7-IST through the Innovative Use of the Concept of “Grid Computing”, η εταιρία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό – Ανάπτυξη και Φιλοξενία Δικτυακής Πύλης του Ευρωπαϊκού Έργου. http://www.hagridproject.net

- Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου ΕRA  (σύμβαση 30-CE-0088402/00-32 την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) “ERA co-ordination initiative in the field of Enterprise Networking”, η εταιρία μας υπεργολάβος της QPLAN ανέλαβε τον Σχεδιασμό – Ανάπτυξη και Φιλοξενία Δικτυακής Πύλης του Ευρωπαϊκού Έργου. http://www.networked-enterprise-era.eu