Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτισμού για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων και των μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet
  • Χρήση τεχνολογίας QR tags σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε τρεις γλώσσες
  • Ετήσιο ηλεκτρονικό πολιτιστικό Οδηγό σε τρεις γλώσσες
  • Ημερολόγιο εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets

Στην ίδια εφαρμογή ο επισκέπτης θα μπορεί να λάβει ενημάρωση για όλες τις εκδηλώσεις του νησιού στο κινητό του τηλέφωνο σε τρεις γλώσσες.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς πόρους.