Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο συνδυάζει τα πλέον καινοτόμα διαδραστικά εργαλεία όπως η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα για να αλλάξει τον τρόπο που τόσο οι διαδικτυακοί επισκέπτες του νησιού αλλά και αυτοί που επισκέπτονται το νησί μαθαίνουν και βιώνουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη των παρακάτω εφαρμογών:

Α) Εφαρμογή Προώθησης, προβολής και ανάδειξης σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος της Σύμης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Β) Εφαρμογή προώθησης, προβολής και ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της Σύμης με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα οφέλη του έργου:

Οφέλη τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση των νέων e-υπηρεσιών του Δήμου και την δημιουργία και αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εφαρμογών αποτελούν:

  • η αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στα μέρη αλλά και στα γεγονότα που προβάλλουν οι εφαρμογές του έργου αλλά και στο σύνολο του νησιού .
  • η αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου.
  • η παροχή σύγχρονων, καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
  • η προσέλκυση της νέας γενιάς τουριστών και επισκεπτών μέσω της ενσωμάτωσης του πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού της εμπειρίας.
  • η αύξηση του εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος για τις νέες υπηρεσίες μέσω της προβολής από τα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • η προώθηση του τουριστικού προϊόντος ταυτόχρονα με την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Σύμης.
  • η ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
  • η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον και πολιτισμό.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανεξαρτήτως ηλικίας και όλοι οι Έλληνες και ξένοι πολίτες, με έμφαση στις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι εξοικειωμένες με τη χρήση του διαδικτύου και των ΤΠΕ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς πόρους