Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»  είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός ετήσιου ηλεκτρονικού πολιτιστικού Οδηγού σε τρεις 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά) [ΥΠΕΚΑΛΥΨΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ] με την μορφή Mobile application για iOS & android
 • Η ανάπτυξη ενός web ημερολογίου εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets
 • Η ανάπτυξη ενός κεντρικού ψηφιακού αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων που θα αφορούν τις εκδηλώσεις και το πολιτιστικό περιεχόμενο του νησιού
 • Η ανάπτυξη μιας web Πλατφόρμας καταγραφής και προβολής των πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Η συλλογή περιεχομένου που αφορά τις εκδηλώσεις της νήσου της Κω

Τα οφέλη του έργου:

Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιδιώκεται η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, η εγκαθίδρυση καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες - κυρίως, αλλά όχι μόνο- και η ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων του έργου, περιλαμβάνονται οι εξής: 

 • Προσωποποιημένη πρόσβαση σε πολυμεσικό υλικό και πληροφορίες,
 • Δημιουργία Πολιτιστικού περιεχομένου από τους χρήστες,
 • Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου του Δήμου,
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε πολύτιμο πολιτιστικό υλικό και οπτικοακουστικό αρχείο,
 • Δυνατότητα on-line κράτησης εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου,
 • Αναβάθμιση του υφιστάμενου πολιτιστικού αποθέματος,
 • Περαιτέρω ενίσχυση τοπικών θεσμών,
 • Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου,
 • Τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του βαθμού αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες / πολίτες.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς πόρους.