Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο του έργου είναι η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού όφελους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία. Οι υπηρεσίες αφορούν στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:

  1. Συλλογή και τεκμηρίωση υλικού και ανάλυση απαιτήσεων
  2. Δημιουργία πολυμεσικού υλικού
  3. Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος
  4. Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές (ΑΡΡ)
  5. Ψηφιακή σήμανση με beacons και QR code
  6. Προμήθεια οθονών αφής
  7. Εκπαίδευση προσωπικού - πιλοτική λειτουργία
  8. Προβολή – Δημοσιότητα

Τα οφέλη του έργου:
Αντικείμενο της υπηρεσίας «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων» είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μέσων παρουσίασης περιεχομένου, με νέες δυνατότητες προβολής πολιτισμικού και τουριστικού περιεχομένου στους κατοίκους και επισκέπτες του Νομού Χανίων.
Στόχος η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος της Π.Ε. Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία. Πρόκειται για μια διαδημοτική συνεργασία, όπου με την αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ θα αναδειχθεί η ιστορία, το περιβάλλον, η παράδοση και εν γένει ο πολιτισμός των Χανίων.
Επιμέρους στόχος είναι με κεντρικό άξονα τον ήδη γνωστό και προβεβλημένο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο των Χανίων να αναδειχθούν λιγότερο προβεβλημένα εξίσου σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Η υπηρεσία αυτή θα αξιοποιήσει και θα συμπληρώσει τις μέχρι τώρα αντίστοιχες δράσεις που έχουν λάβει χώρα στο Ν. Χανίων, αλλά και τη γενικότερη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την ανάδειξη και προβολή των Τουριστικών και Πολιτιστικών πόρων.
Η υπηρεσία στηρίζεται στη συνεργασία και ενεργή συμμετοχή και των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Χανίων) δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΠ Κρήτης 2014 -2020. Παράλληλα θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής της Π.Ε. Χανίων.
Είναι συμβατή με τη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3) και ειδικότερα με το Σύμπλεγμα Τουρισμός - Πολιτισμός, πιο συγκεκριμένα συνάδει με την προτεραιότητα: o Ψηφιακά εργαλεία προώθησης και προβολής ειδικών μορφών τουρισμού μέσω διαδικτύου, όπως αναδείχθηκε από τη διαδικασία Επιχειρηματικής ανακάλυψης
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210023)