Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Radio Frequency Identification (RFID) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID»