Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME THN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Νέα συνεργασία της ένωσης εταιρειών DOTSOFT – ΕΞΕΛΙΞΙΣ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας» στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο ΝΑΥΣ, του χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» σύμφωνα με την από 19/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη δημιουργία, λειτουργία και αξιοποίηση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών και δημοπρασιών

και τη διαμόρφωση ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας με στόχο τη βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών.