Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Στο αντικείμενο του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής
 • Π2.1: Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ελληνικά, Κινέζικα και αγγλικά - 4.000 χαρακτήρες/ γλώσσα)
 • Π2.2: Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Π2.3: Υπηρεσίες εξωτερικής αποτύπωσης με drones
 • Π2.4: Δημιουργία ηχητικών αρχείων (speakage) σε ελληνικά/ Κινέζικα και αγγλικά για κάθε σημείο πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Π2.5: Υπηρεσίες Μετάφρασης από ελληνικά σε Κινέζικα,, Αγγλικά για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος (4.000 χαρακτήρες- 1 σελίδα Α4/ σημείο)
 • Π2.6: Βίντεο διάρκειας 60'' για κάθε σημείο ενδιαφέροντος
 • Π2.7: Υπηρεσίες Φιλοξενίας (hosting εφαρμογών) σε εξωτερικό data center για διάστημα 36 μηνών
 • Π2.8: 3600 βίντεο για κάθε σημείο ενδιαφέροντος για τα 14 σημεία ενδιαφέροντος
 • Π2.9: Υπηρεσίες καταγραφής & προβολής Πανηγυριού/ εκδήλωσης (Desktop Research)
 • Π3.1: Mobile εφαρμογή για την προβολή των πολιτιστικών σημείων του νησιού με ενσωματωμένη δυνατότητα πολυγλωσσικής ξενάγησης (iOS & Android)
 • Π3.2: Διαδικτυακό ψηφιακό ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablet
 • Π3.3: Ψηφιακή Εφαρμογή προβολής του νησιού της Νέας Καμένης και του ηφαιστείου της Σαντορίνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους • Π3.4: Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων • Π3.5: Διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων • Π4.1: Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευση στελεχών / εκπαιδευτικό υλικό • Π4.2: Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας (Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας • Π5.1: Δημιουργία προωθητικού υλικού όπως: Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την προβολή του έργου σε 2 γλώσσες [Ελληνικά και Αγγλικά] (έντυπο Β5), 3500 τμχ • Π5.2: Δράση ενημέρωσης για το περιεχόμενο του έργου (μία εκδήλωση) με φιλοξενία ομιλητών • Π5.3: Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών και της προτεινόμενης πράξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης • Π5.4: Προμήθεια beacons για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος • Με δεδομένο ότι πρόκειται για έργο στον τομέα του πολιτισμού με βάση το με ΑΠ 5341/16.04.2018 έγγραφο της ΓΓΨΠ σε ότι αφορά την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data) ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει το έργο με τα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» -17- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ακόλουθα: • Βίντεο υψηλής ευκρίνειας • 360 μοιρών φωτογράφιση (απλή και οικονομική μορφή ψηφιακού περιεχομένου) • Εναέρια βιντεοσκόπηση (απλή και οικονομική μορφή ψηφιακού περιεχομένου) • Τρισδιάσταση σάρωση μνημείων • Ηχητικές αφηγήσεις • Τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) • Τεχνολογία Beacons, γεωγραφικής ψηφιακής απεικόνισης σημείων μέσω ταυτοποίησης και αποτύπωσης (GIS, GPS)

Τα οφέλη του έργου:
Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να δώσει στον επισκέπτη τη δυνατότητα μέσα από μια οθόνη smart phone ή ένα tablet να στρέφεται και να κινείται ενώ οι εικόνες στην οθόνη θα στρέφονται και θα κινούνται μαζί του, έτσι ώστε να αντιστοιχούν τόσο στην θέση του όσο και στο οπτικό πεδίο του. Με τον τρόπο αυτό θα παρακολουθεί μία αναπαράσταση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του ηφαιστείου της Σαντορίνης δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία για τον χρήστη. Το σύστημα θα ενεργοποιεί την ανάκτηση ακριβούς θέσης κεφαλιού του χρήστη και τον προσανατολισμό του στην προκαθορισμένη τοποθεσία προβολής με ή χωρίς την υποστήριξη σημαδιών. Η προσέγγιση θα βασίζεται σε λήψεις βίντεο σε πραγματικό χρόνο, τις λεγόμενες εικόνες αναφοράς του περιβάλλοντος. Από τη στιγμή που το ταίριασμα ανάμεσα σε μια τρέχουσα εικόνα και μια εικόνα αναφοράς καθορίζεται, η εικονική πληροφορία παρουσιάζεται με σωστό τρόπο στο χρήστη είτε χρησιμοποιώντας μια εικόνα στρέβλωσης μετασχηματισμού ή μετά από αφαίρεση της τρέχουσας τρισδιάστατης θέσης/προσανατολισμού της κάμερας της φορητής συσκευής. Η υλοποίηση θα συμβάλει: • Στην ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος του νησιού. • Στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο τουρισμός εμπειρίας. • Στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στον τουρισμό εμπειρίας. • Στην «έξυπνη» και αποδοτική ανάδειξη τοπικών παραγωγικών στοιχείων. • Στην ψηφιακή προβολή του άυλου πολιτιστικού αποθέματος. • Στη δημιουργία νέων πόλων έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. • Στην έμμεση υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας παρέχοντας νέες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7134.012 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ποσού 1.000,00€ και 99.000,00€ για το 2021. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με βάση την Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ7ΛΞ-ΙΨΗ) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5010874. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.