Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την δημιουργία και το σχεδιασμό e-commerce/B2B και σύνδεση με ERP.