Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο PLCProg χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 7ου ΠΠ και της ειδικής δράσης που αφορά στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας σε ΜΜΕ. Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας που θα επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό των κυκλωμάτων PLC. Η DOTSOFT συμμετέχει στο έργο ως ερευνητικός εταίρος.