Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το παρόν έργο είχε σα στόχο την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας πληροφορικής η οποία θα εκμεταλλεύεται και θα αντλεί δεδομένα από διάφορες πηγές όπως δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, μετεωρολογικά μοντέλα και προγνώσεις, δεδομένα πεδίου από δίκτυα αισθητήρων αλλά και πληροφορίες για την αγροτική παραγωγή ώστε να υπολογίζει με ακρίβεια την αναγκαία ποσότητα νερού αλλά και την βέλτιστη επιλογή του χρόνου ποτίσματος.

Tο Σύστημα ENORASIS έχει αναπτύξει και ενσωματώσει ένα πακέτο προηγμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και μοντέλων στα πεδία:

α) της πρόγνωσης του καιρού, μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προηγμένων μοντέλων,
β) των τεχνικών βελτιστοποίησης της άρδευσης,
γ) των έξυπνων συστημάτων άρδευσης, ώστε να επιλέγεται μία λύση εύκολα να υλοποιηθεί από τους αγρότες και η οποία θα είναι ευέλικτη και ανθεκτική για να χρησιμοποιηθεί και από τους οργανισμούς διαχείρισης άρδευσης και
δ) των δικτύων ασύρματων αισθητήρων για τις μετρήσεις πεδίου.

Οι βασικοί χρήστες του ENORASIS είναι οι αγρότες και οι εταιρείες διαχείρισης νερού.

Η DOTSOFT υποστήριξε την εταιρεία DRAXIS σε όλες τις δράσεις καθορισμού προδιαγραφών και ανάπτυξης του έργου.

Το έργο ENORASIS έχει λάβει χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ε.Ε..

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.enorasis.eu