Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT σε Κοινοπραξία με την εταιρεία SWARCO HELLAS ανέλαβαν (Ιαν 2018) μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Νεάπολης – Συκεών».

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Με την εγκατάσταση ειδικής συσκευής στα οχήματα του δήμου, επιτεύχθηκε η εποπτεία και η διαχείριση του στόλου, καθώς οι συσκευές στέλνουν δεδομένα μέσω δορυφορικού εντοπισμού GPS , σε πραγματικό χρόνο.

Συνοπτικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

  • Εγκατάσταση εφαρμογής διαχείρισης στόλου “ERMIS”,
  • Εγκατάσταση τηλεματικής μονάδας,
  • Διασύνδεση της τηλεματικής μονάδας με την εφαρμογή ERMIS.