Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο ΓΝΩΡΑΣΙΣ χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (2010-2012) και στόχος του είναι να βελτιώσει τον σχηματισμό και την σημειολογική αναγνώριση/αποκωδικοποίηση των δεδομένων τηλεπισκόπισης μέσα από ένα αρθρωτό και επεκτάσιμο σύστημα που επιτρέπει το συνδυασμό γνώσεων και αλγορίθμων. Ένα πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν το σωστό αλγόριθμο απεικόνισης και να καθορίζουν την απαιτούμενη γνώση για το πρόβλημα.

Η DOTSOFT συμμετείχε ως υπεργολάβος της εταιρείας ALTEC στις δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη του λογισμικού.