Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT AE συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου "ISOOKO" - Κωδικός έργου: 79793 στο πλαίσιο του προγράμματος "Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020".

Συνεργασία μεταξύ:

 • Aegis Trust
 • DOTSOFT S.A.
 • Κέντρο Συνεργασίας Κίγκαλι (KCRC)
 • King's College Λονδίνο (KCL)
 • Πανεπιστήμιο Makerere
 • Πανεπιστήμιο του Leiden
 • Ushahidi

Το ISOOKO («πηγή» στην διάλεκτο Kinyarwanda) διερευνά το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης της ειρήνης. Εστιάζουμε στο πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης της ειρήνης τόσο στη Ρουάντα όσο και στην Κένυα.

Γιατί ISOOKO?

Σε κάθε κοινωνία που έχει προκύψει από πολιτικές συγκρούσεις υπάρχει κίνδυνος επανάληψης, εκτός εάν αντιμετωπιστούν οι υποκείμενες διαιρέσεις, ιδεολογίες και δυσαρέσκεια. Η εκπαίδευση για την ειρήνη έχει αποδειχθεί ότι προάγει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους είτε να αποτρέψουν την εμφάνιση συγκρούσεων, να επιλύσουν ειρηνικά τις συγκρούσεις είτε να δημιουργήσουν κοινωνικές συνθήκες που να ευνοούν την ειρήνη.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες για να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή με πληροφορίες και να δημιουργούν περιθώρια για διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύσσουν και να εξασκούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις νοοτροπίες στο επίκεντρο της ειρήνης.

Πώς ISOOKO?

Το ISOOKO διερευνά το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για τη στήριξη της εκπαίδευσης της ειρήνης σε δύο ξεχωριστά πλαίσια: στη Ρουάντα, σε σχέση με τις συνεχιζόμενες διαδικασίες ειρηνευτικής εκπαίδευσης, συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης μετά την εμφύλιση σύγκρουση και τη γενοκτονία του 1994, και στην Κένυα, σε σχέση με τη διαλείπουσα μετεκλογική βία που σημειώθηκε από το 2007 και τις επακόλουθες δραστηριότητες συμφιλίωσης.

Στο πλαίσιο του έργου ISOOKO, αναπτύσσουμε και δοκιμάζουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με τις δραστηριότητες ειρήνευσης των διαφόρων οργανισμών-εταίρων. Με βάση συμμετοχικές μεθόδους σχεδιασμού, στοχεύουμε να κατανοήσουμε πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες ειρηνευτικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ποικίλων σεναρίων στη Ρουάντα και την Κένυα.

Από τι απαρτίζεται το ISOOKO?

Στον πυρήνα του έργου, στοχεύουμε να διερευνήσουμε τους πιθανούς ρόλους των ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της ειρηνευτικής εκπαίδευσης. ISOOKO μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει τρία διαφορετικά σκέλη:

 • ISOOKO σαν αποθετήριο:
  Θα αναπτύξουμε ένα αποθετήριο για να κατανοήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις των διαθέσιμων σήμερα τεχνολογιών. Αυτό μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε τα διδάγματα που αντλήσαμε και να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης για την ειρήνη και των πρακτικών οικοδόμησης της ειρήνης.
 • ISOOKO σαν πλατφόρμα:
  Προκειμένου να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες σήμερα ψηφιακές τεχνολογίες, το δεύτερο σκέλος του σχεδίου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για δραστηριότητες εκπαίδευσης της ειρήνης. Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί στα πλαίσια διαφόρων σεναρίων στη Ρουάντα και την Κένυα.
 • ISOOKO σαν διαδικασία:
  Η τρίτη πτυχή του έργου επικεντρώνεται στη διαδικασία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και δοκιμή των ψηφιακών τεχνολογιών (και ειδικότερα της πλατφόρμας) στο σύνολο του έργου ISOOKO.

Το ISOOKO αποτελεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων διεθνών εταίρων. Το έργο θα υλοποιηθεί από το 2018 έως το 2020. Το ISOOKO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020.