Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. σε συνεργασία με την εταιρεία Living Prospects Ε.Π.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου PROTEUS – “PROmoting security and safety by creating a MED clusteron Maritime Surveillance”» για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το έργο PROteuS στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της αναδυόμενης βιομηχανίας που σχετίζεται με την Θαλάσσια Επιτήρηση και δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Ο στόχος αυτός θα αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) Θαλάσσιας Επιτήρησης, που θα προωθεί την καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων παραγόντων της Θαλάσσιας Επιτήρησης, με έμφαση στους μηχανισμούς της ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από 6 χώρες που καλύπτουν την περιοχή της μεσογειακής λεκάνης:

 • Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Venice Rovigo Delta – Lagunare – LP - Ιταλία
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος – PP2 - Ελλάδα
 • Maritime Institute of Eastern Mediterranean - Κύπρος
 • Fundacion Instituto Portuario de estudios y cooperacion de la comunidad Valenciana – PP3 - Ισπανία
 • Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville – PP4 - Ισπανία
 • Toulon Var Technologies – PP5 - Γαλλία
 • Οργανισμός Λιμένος Πειραιά – PP6 - Ελλάδα
 • University of Algarve – PP7 - Πορτογαλία
 • Liguria Ricerche Spa – PP8 - Ιταλία

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου:

 1. Κατανόηση της Θαλάσσιας Επιτήρησης και προσδιορισμός των περιοχών που παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό καινοτομίας μέσω της διακρατικής συνεργασίας.
 2. Διακρατική συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών μέσω της λειτουργίας ενός Συνεργατικού Σχηματισμού που θα προσφέρει ένα συνδυασμό υποστηρικτικών υπηρεσιών στα μέλη του.
 3. Αποτελεσματική μεταφορά των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) στα σχέδια δράσης και στις πολιτικές για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα των εμπλεκόμενων χωρών.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Mediterranean το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την κοινή εργασία μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων στις μεσογειακές χώρες, προσπαθώντας να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις για την συμβολή στην βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://proteus.interreg-med.eu/