Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. δημιούργησε ψηφιακά αρχεία Δικτύου Φωτισμού για το Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου.

Για την αναβάθμιση του Δημοτικού Αστικού Φωτισμού, ο Δήμος  προχωρήσαμε στην εφαρμογή τεκμηριωμένης μελέτης, η οποία εξετάζει τη χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, τις μοντέρνες λύσεις αυτοχρηματοδότησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων αλλά και τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη από την μειωμένη κατανάλωση, ακολουθώντας την παρακάτω μεθοδολογία:

 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Προσδιορισμός του σημερινού κόστους ενεργειακής κατανάλωσης
 • Εκτίμηση του σημερινού κόστους συντήρησης
 • Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης
 • Διερεύνηση Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης
 • Μεθοδολογία Υλοποίησης
 • Ωρίμανση του Έργου
 • Διαδικασία Δημοπράτησης
 • Υλοποίηση

Οφέλη για το Δήμο

Μερικά από τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του Προγράμματος για το Δήμο είναι τα εξής:

Από την πρώτη μέρα

 • Πλήρης και αναλυτική εικόνα της κατάστασης των στύλων ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι υπεύθυνοι του Δήμου να λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης τους.
 • Ταχεία και ορθολογική λήψη αποφάσεων εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της αναλυτικής καταγραφής του Δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και των στοιχείων που το αποτελούν.
 • Μείωση των εξόδων συντήρησης μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Αναλυτικά Στατιστικά αλλά και ιστορικά στοιχεία για όλες τις διαδικασίες επισκευής και συντήρησης του δικτύου.
 • Ενθάρρυνση των ανθρώπων να κοινωνικοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες χτίζοντας μια ισχυρότερη αίσθηση ασφάλειας της τοπικής κοινότητας γεγονός που συμβάλει στη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
 • Άμεση Αναβάθμιση του Δικτύου με υπόδειξη στην Δ.Ε.Η. των παρεμβάσεων που άπτονται της αρμοδιότητας της.
 • Άμεση Εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των «καμένων» λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED στην φάση της συντήρησης.
 • Εξορθολογισμός εκκαθάρισης των δαπανών ηλεκτροφωτισμού με την Δ.Ε.Η.
 • Επιβολή τελών κοινόχρηστου χώρου, εδάφους και υπεδάφους στη Δ.Ε.Η.