Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες Εγκατάστασης Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης σε 14 Οικισμούς του Δήμου Ιεράπετρας.

Σε κάθε οικισμό εγκαταστάθηκε τουλάχιστον μια κεραία ασύρματου δικτύου wifi σε δημοτικό κτήριο και οι απαραίτητες ενδιάμεσες κεραίες. Με το έργο αυτό, εκτός από την παροχή δημοτικών διαδικτυακών υπηρεσιών, δώθηκε η δυνατότητα δωρεάν ασύρματης παροχής διαδικτύου στους κατοίκους και στους επισκέπτες των οικισμών στα όρια της εμβέλειας των κεραιών που εγκαταστάθηκαν.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013.