Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας".

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση του δημόσιου ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου Ορεστιάδας με δημιουργία νέων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο των πολιτών / επισκεπτών των συγκεκριμένων χώρων οι οποίοι κυρίως θα αφορούν την κάλυψη εσωτερικών δημόσιων κτιρίων αλλά και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν στο διαδίκτυο και να κάνει χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του κινητού τηλεφώνου του tablet ή του φορητού υπολογιστή του. Η πρόσβαση στο δίκτυο, θα πραγματοποιείτε με την επιλογή του ονόματος του ασύρματου δικτύου με το σχετικό SSID.
 
Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.. Παράλληλα θα ενισχυθεί η τουριστική εμπειρία, με στόχο την προσέλκυση νέων και διατήρηση υπάρχουσας τουριστικής προσέλευσης.
 
Ακόμη το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων (Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας.
 
Οι χώροι εγκατάστασης που επιλέχθηκαν είναι τόσο υπαίθριοι όσο και κλειστοί (π.χ. εξωτερικός χώρος Δημαρχείου, Αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, κ.λπ.) και χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως:
Χώροι συνάθροισης κοινού
Χώροι αναμονής – μετακίνησης
Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων
Διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την περιοχή του Δήμου