Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets» σύμφωνα με την από 14/09/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Στόχος του έργου  «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets» είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών ώστε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επισκέπτες  μέσω της δημιουργίας ενός συνόλου εφαρμογών τόσο για φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα γνωρίζει τα μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.
 
Το έργο περιλαμβάνει:
  • Mobile εφαρμογή για την προβολή των πολιτιστικών σημείων του νησιού.
  • Ψηφιακό χρονολόγιο με τα σημαντικότερα πολιτιστικά συμβάντα στην ιστορία του νησιού.
  • Επιλογή τεχνολογίας QR tags σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο (2) γλώσσες.
  • Πολυμεσικό περιεχόμενο για επιλεγμένα σημεία πολιτισμού και ιστορίας.
 
Τα οφέλη του έργου
Άμεσα ωφελούμενος από την υλοποίηση του έργου είναι ο πληθυσμός του Δήμου αλλά και όλος ο πληθυσμός επισκεπτών στον Δήμο Λειψών. Τα οφέλη για τους δημότες θα είναι άμεσα καθώς η εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα εργαλείο για την πολιτιστική ανάδειξη του νησιού και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών καλύτερης αξίας προς τους επισκέπτες.
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από Εθνικούς πόρους.
 
Επισκεφθείτε το Site:
Κατεβάστε το App : 
Lipsi Guide