English

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε τμήμα του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητα υπηρεσιών ΤΠΕ στον Δήμο Παύλου Μελά, Τμήμα 6 – Σύστημα και Εφαρμογή (App) Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης». Στο πλαίσιο του έργου οι Πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με ιδιαίτερη ευκολία για τις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων καθώς και για το ιστορικό τους αλλά και για τις τιμές που ενδεχομένως αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα για τα άτομα ευπαθών ομάδων η εφαρμογή θα παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν τρέχουσες τιμές ή τιμές πρόγνωσης που να αφορούν κάποια υπέρβαση ορίων.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Παύλου Μελά στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και στην παροχή καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση στην Τοπική Ανάπτυξη.

perifereia_ioniwn_nhswn

The Ionian Islands Region has assigned to DOTSOFT S.A.- MEDIA SUITE association of companies the project « Information and awareness raising actions for integrated solid waste management at Ionian Islands Region»

 

The subject of the contract is to provide services for the specialization of regional communication strategy with the definition of communication plans and implementation of updating / awareness raising and information actions for citizens and producer groups of individual public and private waste streams for active participation on recycling, prevention and alternative waste management, throughout its Implementation Modules for Regional Waste Management Plans in the Ionian Islands for the period 2019-2020.

The total rendering of services consists of three stages:

1st Stage: Specialization of regional communication strategy ‐ Developing a Communication Action Plan with time and cost allocation.

2nd Stage: Implementation of the Communication Action Plan.

3rd Stage: Support to the Contracting Authority.

 

 

arxi prostasias dedomenwn

DOTSOFT was commissioned to redesign the web portal of General Data Protection Regulation

 

The new implementation includes functionalities that ensure:

 •   the harmonious collaboration and operation between subsystems and applications
 •   the portability of applications
 •   better service to citizens and businesses on GDPR issues

Focusing on the artistic approach, modern web technologies will be used to show the identity and work of the General Data Protection Regulation.

In addition, τhey are foreseen:

 •  Harmonization with national legislation on essential requirements for portals and public sector electronic services such as L.4591 / 2019 (Government Gazette 19 / A / 12-02-2019)«Incorporation into the Greek legislation of the EU and Council Directive (2016/2102) of the European Parliament and  Council, of 26 October 2016, on websites and mobile applications accessibility for mobile devices of Public Sector organizations»
 • Harmonization with the W3C WAI 2.0. AA.
 • Subscribe in online newsletters
 • Interface with internal document and procedure management system and possibility of submitting incident notifications of violations, complaints, queries, registration / deletion of Data Protection Officers (DPO)
dimos Pellas

New Smart Parking project comes to the Municipality of Pella

 

The Municipality of Pella assigned to Dotsoft the project entitled «Supply and installation of an integrated information system for free parking spaces using underground sensors». A modern and flexible Free Parking Information System will be implemented within the project.

The feasibility and the expected benefits are:

 • Complete and anytime supervision of parking spaces 
 • Improvement of traffic conditions
 • Stimulation of commercial traffic 

 • Better coordination of the Municipal Services work

The projects that will be carried out by DOTSOFT SA are:

 • Design, development, customization and installation services of mobile information services for free parking spaces

 • Installation of information signs, underground detection sensors for parking and transponder availability and Gateways for transmitting the status of parking spaces
 • Central Platform Development for the collection, analyzation, capture the total of data from the parking system and their availability through the API
 • Back Office software for the underground sensor of management system

 • Software testing and pilot application services in real-world operating conditions and statistics compilation from its use

 

dimos veroias

New cooperation of DOTSOFT S.A. with the Municipality of Veroia

 

To maintain the fleet of vehicles at optimum output and saving time and cosτ, the Municipality of Verοia chose the Fleeto software.

The Fleeto software supports complete automation in vehicle fleet management with the following indicative functionalities:

 • online map location of vehicle position
 • capture of vehicle traffic diagnostics 

 • statistics of vehicle use(time, position, speed, fuel, etc.)
 • programming of any kind of maintenance/repair
 • monitoring of tracking and maintenance costs
dimos serron

The Municipality of Serres computes the Office of Vehicle Traffic

 

With the signature of the relevant contract with DOTSOFT S.A. on 14/06/2019 and the choice of the Fleeto software, maximizes the efficiency of all operations about
fleet of vehicles in the Municipality of Serres.

Τhe use of the Fleeto software achieves:

•  Vehicle tracking capability in real time

•   Definition of rules for routes and creation of automatic alerts in case of traffic deviations

•   Traffic Management capability

•   Tracking service and vehicle registration data

•   Weekly vehicle traffic planning

•    Route history for 12 months

 

dimosIgoumenitsas

The Municipality of Igoumenitsa commences the implementation of «Ionian's Region» project

Signed on 14/06/2019 the relevant contract for the provision of services by a specialized consultant for the Municipality of Igoumenitsa's support in the coordination and implementation of the project "Promotion of multimodal (passenger) transport and
revitalization of the railway in the Adriatic - Ionian region" with the TREDIT'S S.A.-DOTSOFT'S S.A association..

The subject of the European project is:

 • The collection of data/sources of data on passenger flows at local level from/to the Adriatic-Ionian countries,

 • The possible problems/obstacles in the case of Igoumenitsa in the project of Inter-Connect,

 • The opportunities/chances for the development of multimodal transport in the Adriatic-Ionian region.

   

   

   

   

   

   

   

dimos-farsalwn

Electronic Document Distribution System in the Municipality of Farsala

Following a market investigation and tender procedure, the PAPYROS solution was selected with a DOTSOFT S.A. for the Electronic Distribution System in the Municipality of Farsala.

The installation and production function of the EDDS will result in combined benefits:

 • faster service to citizens and businesses
 • the shortening of time and the improvement of procedures through their electronic printing
 • the de-congestion of the Farsala Municipality Services
 • enhancing the quality of services provided
 • the possibility of electronic interconnection of the Municipality of Farsala with other entities
dimos-farsalwn

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Μετά από έρευνα αγοράς και διαγωνιστική διαδικασία επιλέχθηκε η λύση ΠΑΠΥΡΟΣ με ανάδοχο εταιρεία την DOTSOFT A.E. για την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στον Δήμο Φαρσάλων.

Από την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του ΣΗΔΕ θα προκύψουν συνδυαστικά οφέλη :

 • η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • η σύντμηση του χρόνου και η βελτίωση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής αποτύπωσής τους  
 • η αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων
 • η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται
 • η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δήμου Φαρσάλων με άλλους Φορείς

Pages